Magazyny energii stają się istotnym elementem transformacji energetycznej, która nie omija branży budowlanej i produkcyjnej. Bezpieczeństwo energetyczne, obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw i zmniejszanie emisji CO2 w coraz większym stopniu będą stanowić o ich zysku i stabilności. Magazyny energii mogą znacznie uniezależnić firmę od przerw w dostawach energii, gwarantując ciągłą pracę.

Magazyny energii znajdą zastosowanie w przedsiębiorstwach o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Świetnie sprawdzą się w biurowcach i zakładach produkcyjnych zmniejszając zapotrzebowanie na energię z sieci w czasie szczytów taryfowych. Na placach budowy i liniach produkcyjnych pokryją zwiększone zapotrzebowanie na energię. W centrach danych mogą służyć jako zbiorowy UPS, który podtrzyma pracę serwerów podczas przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo mogą stanowić źródło zasilania dla szybkich ładowarek samochodów elektrycznych. Wszystkie funkcje magazynów mają istotny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa, jego bezpieczeństwo i mogą przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego. Bez wątpienia magazyny energii będą jednym z podstawowych elementów polskiej transformacji energetycznej.

Polska technologia magazynowania energii

Magazyn energii Elmech-ASE został zbudowany w oparciu o innowacyjne rozwiązania autorskie i 30-letnie doświadczenie spółki w produkcji urządzeń energoelektronicznych. Produkowany w Pruszczu Gdańskim magazyn składa się z modułu przetwarzania i zarządzania energią XINUS oraz szaf bateryjnych, które są monitorowane przez specjalnie zaprojektowane oprogramowanie. Dodatkowo wszystko zabezpiecza system ochrony przeciwpożarowej umieszczony wewnątrz. Magazyn na kampusie Grupy Technologicznej ASE mieści się w dwudziestostopowym kontenerze i jest samodzielnym systemem typu "plug&play", co znaczy, że nie wymaga dodatkowych urządzeń, czy instalacji do poprawnego działania. Szafy bateryjne wyposażone w baterie produkowane w technologii LFP zapewniają wysoką wydajność i długą żywotność. Zakładając, że akumulator wykona 5 cykli tygodniowo, po jednym w każdy dzień roboczy, to po 15-tu latach takiego użytkowania jego pojemność znamionowa spadnie do 80%. Sercem magazynu jest dwukierunkowy inwerter mocy XINUS, który nie tylko zarządza kierunkiem przepływu energii, ale także poprawia jakość energii, z którą pojawiają się coraz większe problemy.

Od inwestycji do oszczędności

Magazyny energii stają się coraz powszechniejszym elementem wyposażenia firm przemysłowych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ten pożyteczny - patrząc ze strony przedsiębiorstwa trend - zaczyna wkraczać do Polski. Mercor S.A. jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw zdecydował się wyposażyć swoją fabrykę w Cieplewie k. Płocka w magazyn o mocy 100kW i 460 kWh pojemności. Jednocześnie daje przykład innym firmom jak zmniejszać koszty operacyjne przedsiębiorstwa przez aktywne zarządzanie energią.

Z perspektywy finansowej podstawową oszczędność można osiągnąć na zakupie energii w strefach taryfowych, kiedy jest tańsza. Tak, Mercor S.A. ładuje magazyn nocą kupując energię po 769 zł/MWh, a zużywa ją w szczycie taryfowym, kiedy jest ona po 1313 zł/MWh, co rocznie pozwala oszczędzić 130 tysięcy złotych.

W przypadku Mercor S.A., jak i innych firm przemysłowych magazyn generuje dodatkowe oszczędności dzięki poprawie jakości energii i stabilności zasilania. Moduł zarządzania energią, który jest sercem magazynu dodatkowo kompensuje moc bierną, wyższe harmoniczne i symetryzuje obciążenie faz. Efektem tego jest eliminacja kosztu poboru energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej z sieci zakładu energetycznego oraz większa efektywność pracy urządzeń odbiorczych i ich żywotność. Dzięki poprawie jakości

energii firma jest w stanie zmniejszyć zużycie energii czynnej nawet o 10%, co przekłada się na kolejną redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej.</p

Kiedy mówimy o parametrach jakościowych energii elektrycznej, należy przyjrzeć się kosztom, które powoduje pobór energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Zakłady przemysłowe, biurowce, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej, większość z nich ponosi dodatkowe opłaty z tytułu jej poboru. W niektórych przypadkach koszt poboru energii biernej to nawet 50% kwoty faktury. Magazyn energii Elmech - ASE redukuje ten koszt do zera, dzięki ciągłej kompensacji mocy biernej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dodatkową korzyścią jest fakt, iż magazyn może działać jako system zasilania gwarantowanego, popularnie nazywanego UPS-em. Stabilne i ciągłe zasilanie powoduje, że przedsiębiorstwa przemysłowe unikną strat wynikających ze skutków black-outu tj. dodatkowych prac konserwacyjnych urządzeń, mniejszej wydajności dobowej, problemów z terminowością realizacji zleceń.

Jeśli na sprawę zarządzania energią spojrzymy długofalowo to zauważymy, że wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony, a jego tempo najprawdopodobniej będzie wzrastać. Podobnie sprawa ma się z surowcami energetycznymi i kopalinami, których cena w ostatnim czasie, jak i w perspektywie długofalowej będzie nieustająco wzrastać. Magazyn energii poprawia rentowość gospodarki energią, która zabezpiecza biznes przed wahaniami kosztów w dłuższej perspektywie czasowej i zapewnia stabilizację finansową w tym obszarze.

Magazyn energii z OZE

Dodatkową formą oszczędności i krokiem w stronę niskoemisyjności jest połączenie magazynu energii razem z instalacją OZE, która dostarcza darmową energię. Istotną zaletą jest zużycie 100% energii wyprodukowanej przez instalacje OZE w przedsiębiorstwie. Nadwyżki produkcji w dniach wolnych od pracy - prawie 1/3 całego roku - są magazynowane i wykorzystywane w najbliższy dzień roboczy, a nie oddawane do sieci zakładu energetycznego, co wiąże się ze stratami zarówno w systemie opustów, jak i netbillingu.

Zarządzanie i monitoring magazynu

Podstawą systemu zarządzania energią jest dedykowane oprogramowanie przygotowane przez Elmech - ASE, które pozwala na bieżąco monitorować ilość pobranej energii z sieci oraz wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne. Interfejs pokazuje również stopień naładowania magazynu i moc urządzeń odbiorczych w sieci przedsiębiorstwa. Aplikacja jest dostępna w przeglądarce. Po zalogowaniu na konto można obserwować parametry pracy magazynu zarówno na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Dodatkowo monitoring przedstawia wykresy, które są przydatne w analizach parametrów sieci w różnych okresach czasu.

Wyniki i perspektywy magazynowania energii

Analizując raporty finansowe, ekologiczne i jakościowo -techniczne dostarczane przez dedykowane oprogramowanie zarządzające magazynem energii, wiemy, że zależnie od charakterystyki pracy przedsiębiorstwa oraz możliwości wytwórczych instalacji OZE, dodatnie przepływy finansowe pojawiają się średnio w 6 roku działania magazynu, jednak w niektórych przypadkach nawet w 3. Tempo zwrotu inwestycji przyspiesza systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, który w obecnej sytuacji jest i nadal będzie nieunikniony. Magazyn energii pozwala zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej nawet o 30% w skali roku.

Dzisiejsza sytuacja na rynku i wzrastające ceny energii elektrycznej wymuszają szukanie nowych rozwiązań pomagających optymalizować koszt jej poboru. Grupa Mercor jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku postanowiła zarządzać pobieraną energią. Co więcej, lider rynku ochrony przeciwpożarowej może również stać się pionierem w zarządzaniu energią wśród polskich przedsiębiorstw.

Mercor S.A. rozwija swoją działalność pamiętając o środowisku i polityce zeroemisyjnej, a takie podejście gwarantuje coraz lepsze wyniki i większą efektywność biznesową spółki. Przejmując Elmech - ASE Mercor S.A. po raz kolejny nie czeka na to co przyniesie czas, tylko sama aktywnie kreuje przyszłość.

Elmech i Mercor w jednej grupie

Producentem magazynów energii jest firma Elmech z Pruszcza Gdańskiego. Na tle konkurencji wyróżnia ją ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji elektroniki oraz energoelektroniki dla lekkiego i ciężkiego przemysłu. W swoim portfolio posiada wiele nowatorskich konstrukcji dla zasilania gwarantowanego, konwersji energii, ładowania, nadzoru i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii.

Dlatego też pod koniec 2021 roku gdański Mercor S.A., doświadczony i uznany producent z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych objął 50% udziałów w Elmech - ASE odkupując od Grupy Technologicznej ASE pakiet własnościowy. Wartość transakcji wyniosła 5,2 mln zł. Transakcja wpisuje się w strategię Mercor S.A. przyjętą na lata 2020-2023, której istotnym elementem jest zrównoważony rozwój spółki na wielu polach. Oznacza to, że Mercor S.A., przy rozwoju finansowym i produkcyjnym, dodatkowo kładzie nacisk na racjonalne gospodarowanie surowcami i środkami, uwzględniając aspekt ekologiczny w swojej działalności.

Ponadto, opierając się na wiedzy inżynierskiej obydwu firm, synergiach produktowych i bazie klientów, dzięki współpracy firmy mogą w pełni wykorzystać obecne możliwości rynkowe.

Krzysztof Krempeć,

Prezes Zarządu Mercor S.A.

Mercor działa w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i jesteśmy jednym z europejskich liderów w swojej dziedzinie. Od wielu lat staramy się rozwijać nie tylko skalę naszej działalności, ale także i ofertę produktową. Właśnie dlatego postanowiliśmy nabyć udziały w firmie Elmech - ASE. Korzyści, jakie w przyszłości pojawią się z tej transakcji jest naprawdę sporo. Przede wszystkim magazyny energii, które będziemy produkować wspólnie z Elmech - ASE pod indywidualne zamówienia firm pozwolą na optymalizację zakupu energii z sieci i zarządzanie własnymi zasobami energii z OZE. To konkretne oszczędności i bezpieczeństwo energetyczne dla naszych klientów. Wykorzystując trendy branżowe, synergie wiedzy i produktowe oraz posiadane bazy klientów, liczymy na to, że będziemy jeszcze szybciej zdobywać rynek.

Arkadiusz Marat,

Prezes Zarządu Elmech - ASE Sp. z o.o.

Magazyny energii to perspektywiczne rozwiązanie, które już dzisiaj może przynosić realne korzyści finansowe dla firm i ekologiczne dla środowiska. Zarządzanie energią powinno stać się elementem strategii zrównoważonego rozwoju każdej firmy, która świadomie buduje swój biznes i otoczenie. Edukacja społeczeństwa i jego świadomość to kluczowa kwestia transformacji energetycznej. Pierwszy krok ku pełnej transformacji wykonany - OZE, świetnie rozwijają się w Polsce. Teraz czas na Drugi krok, czyli świadome i aktywne zarządzanie energią, a jest ono możliwe dzięki magazynom energii.