TRADYCJA I HISTORIA ZAKLĘTA WE WNĘTRZU

Nie ma większego wyzwania dla architekta niż stworzenie projektu inspirowanego tradycją i historią, odzwierciedlającego tę tradycję w najdrobniejszych szczegółach, a jednocześnie korespondującego ze współczesnością.