Fundacja WEWF polska ogłasza Living Planet Report 2016

Według najnowszego raportu WWF Living Planet Report 2016, globalna populacja gatunków dzikich zwierząt może się zmniejszyć do 2020 roku nawet o 67 proc. Jest to efekt działalności człowieka, który degraduje i eksploatuje Ziemię na skalę dotąd niespotykaną w historii cywilizacji. Partnerem WWF Polska prezentującym Living Planet Report 2016 w Polsce jest IKEA. 


prestiz

Ginące gatunki dzikiej przyrody

Najnowszy raport WWF na temat stanu naszej planety podaje, że w latach 1970-2012 całkowita liczebność populacji kręgowców spadła o 58 proc. Oznacza to, że ilość ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb zmniejszyła się średnio o połowę w ciągu niewiele ponad 40 lat. Szacuje się, że do roku 2020, czyli w ciągu pół wieku (licząc od 1970 r., kiedy WWF rozpoczął monitorowanie dzikiej przyrody), Ziemia może stracić dwie trzecie populacji tych gatunków. 

- Bogactwo przyrody znika na naszych oczach. Dane zawarte w Raporcie są alarmujące, bo gatunki zwierząt stanowią ogromną część usług ekosystemowych, od których wszyscy jesteśmy bardzo zależni. Zachodzące zmiany wpływają także na czystoś powietrza, jakoś wody, iloś pożywienia i tempo zmian klimatu – podsumowuje Jakub Skrzypczyk
z Fundacji WWF Polska. – Dlatego tak ważne jest, by działać już teraz i zacząć wdrażać gotowe rozwiązania, które pozwolą nam korzystać z zasobów planety w sposób zrównoważony, szczególnie w obszarze produkcji żywności, energii i przepływów finansowych - dodaje.

Ślad ekologiczny konsumpcji

Raport zawiera także dane organizacji Global Footprint Network, które pokazują, że do zapewnienia surowców naturalnych i usług ekosystemowych wykorzystywanych przez ludzkość potrzebny jest potencjał biologiczny równy temu, jaki miałoby 1,6 Ziemi.
W związku z tym żyjemy na kredyt, eksploatując naszą planetę ponad jej zdolności regeneracyjne.

- Im bardziej staramy się rozszerzyć granice planety, tym bardziej ją niszczymy. Mamy ją tylko jedną, a jej naturalny potencjał jest ograniczony. Dlatego na każdym kroku powinniśmy minimalizować nasz wpływ na środowisko. Staramy się to robić na każdym etapie naszej działalności – od starannej selekcji certyfikowanych surowców i dostawców spełniających kryteria IWAY po oferowanie produktów pomagających konsumentom prowadzić bardziej zrównoważone życie w ich domach – mówi Karol Gobczyński, Menadżer ds. energii i klimatu w IKEA Retail w Polsce, która jest partnerem prezentującym WWF Living Planet Report 2016 w Polsce. 

Konieczność zmiany w korzystaniu z zasobów Ziemi

Dane w raporcie WWF odnośnie nadmiernej eksploatacji planety przez człowieka
i spadającej liczby populacji gatunków dzikiej przyrody pokazują, że musimy na nowo zdefiniować sposób naszego działania. Chodzi tu o metody, jakie wykorzystujemy
w produkcji oraz te, które stosujemy do mierzenia sukcesu ekonomicznego, do szacowania i uwzględniania wartości środowiska naturalnego, a także nasze sposoby zaspokajania konsumpcji. Dlatego, aby chronić środowisko, przy jednoczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, trzeba dokonać pilnych zmian systemowych, na które wpływ mają rządy państw, biznes, ale także każda osoba indywidualnie. Powinniśmy zmienić krótkowzroczne podejście do problemów świata na podejście strategiczne, które będzie służyło przyszłym pokoleniom i skutecznie chroniło zasoby naszej planety, przy ich racjonalnym wykorzystywaniu.

Polecane artykuły

nic