Konferencja “CSR for Future - Młodzi Odpowiedzialni dla Biznesu”

Wyjątkowa okazja dla studentów, młodzieży ze szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, aby lepiej poznać zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu!              


17 Listopad 2021

18 listopada na WNS Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Konferencja “CSR for Future - Młodzi Odpowiedzialni dla Biznesu” to wyjątkowa okazja dla studentów, młodzieży ze szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, aby lepiej poznać zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu.                
Jest to pierwsze takie wydarzenie o tematyce CSR na Uniwersytecie Gdańskim, które będzie zrzeszać ludzi zajmujących się nauką, biznesem i tych – którzy w przyszłości będą współtworzyć polski rynek pracy. Główną ideą spotkania jest prezentacja doświadczeń i wymiana myśli, które pozwolą na interdyscyplinarne podejście do omawianego tematu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia są studenci z Koła Naukowego Brevi Manu,  którym zależy na popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw dbających o środowisko, społeczność i wyznawane wartości.  Ta grupa studencka na co dzień zajmuje się organizacją tematycznych warsztatów, ciągłym zdobywaniem doświadczeń i poszerzaniem wiedzy z zakresu psychologii organizacji i zarządzania oraz biznesu.

Zaproszeni prelegenci – reprezentanci ze środowiska naukowego i biznesowego podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z obszaru CSR (corporate social responsibility), czyli strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relację z interesariuszami.  

Biorący udział w konferencji:

  • dowiedzą się jakie są perspektywy rozwoju oraz aktualne i przewidywane wyzwania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na polskim rynku,
  • mogą wysłuchać (lub wziąć udział w debacie) debata z udziałem naukowców/teoretyków i praktyków z obszaru CSR, którą poprowadzi Tomasz Smorgowicz – ekspert z dziedziny odpowiedzialności biznesu,

Wszystkie wystąpienia, jak również debata, pozwolą na zdobycie praktycznych wskazówek na przyszłość, a także wywołają refleksję na temat obecnego stanu polskiej gospodarki pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu.  Angażowanie młodych pokoleń w tak ważne kwestie znajdzie swoje pozytywne odzwierciedlenie w przyszłości polskiego rynku pracy.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk