Trawa nabór zgłoszeń do Gryfa Gospodarczego 2020

Już tylko przeze miesiąc, do 26 października 2020 roku, przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy! Zwycięzcy wyłonieni zostaną w ośmiu kategoriach jurorskich i jednej dodatkowej, zarządzanej przez patronów medialnych wydarzenia.


28 Wrzesień 2020

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy to jedna z najważniejszych nagród regionalnych przyznawanych lokalnym przedsiębiorcom i podmiotom budującym otoczenie biznesu, wpływającym na rozwój przedsiębiorczości w regionie czy szerzącym edukację biznesową wśród młodzieży. Gryfy wręczane są do rąk przestawicieli firm nieprzerwanie od 2000 roku, a organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupiająca przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

Celem konkursu jest między innymi promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych – szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Gryf Gospodarczy 2020 – kategorie:

- Lider innowacji
- Lider eksportu
- Lider odpowiedzialności społecznej
- Pomorski Start-up
- Lider kształcenia zawodowego
- Gmina przyjazna przedsiębiorcom
- Lider przedsiębiorczości młodzieżowej
- Lider inwestycji

Dodatkowo media patronujące konkursowi mogą przyznać wybranej firmie nagrodę specjalną - statuetkę "Gryfa Medialnego". W tym roku do grona patronów medialnych dołączył Prestiż Magazyn Trójmiejski!


Udział w konkursie jest bezpłatny!