Konferencja pt: „Social media: od wolności słowa do mowy nienawiści”

Tematem przewodnim tegorocznej ogólnopolskiej konferencji z cyklu Lustro Mediów są „Social media: Od wolności słowa do mowy nienawiści”, a skłania do jej zorganizowania potrzeba krytycznej refleksji nad dyskursem publicznym oraz rolą organizacji medialnych w cybermediach.


22 Październik 2019

Uznaliśmy, że Gdańsk w kontekście zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza, jest  szczególnie odpowiednim miejscem do podjęcia tego wyzwania.

Media społecznościowe oferują szerokie możliwości formułowania wypowiedzi. Wolność słowa i postrzegany brak ograniczeń sprzyjają wyrażaniu także negatywnych emocji, szczególnie gdy towarzyszy temu poczucie braku odpowiedzialności. Niekiedy jednak jest to swego rodzaju moda, forma rozrywki, aprobowana i naśladowana konwencja, a także element świadomie obieranej aktywności marketingowej i element walki politycznej. Mowa nienawiści wpływa na jakość dyskusji społecznej w różnych dziedzinach życia. Nadużywanie wolności słowa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, stało się zwłaszcza w Polsce ważnym problemem badań naukowych prowadzonych w ramach wielu dyscyplin.

W konferencji wezmą udział wybitni naukowcy, m.in. profesorowie: Klaus Bachmann, Gunnar Heinsohn, Stanisław Jędrzejewski, Tomasz Goban – Klas i Michał Bilewicz.

Organizatorami konferencji są: Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności oraz Pomorski Instytut Naukowy im. Brunon Synaka

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. PG, dr hab. Jan Kreft

Miejsce ECS

Termin: 8 listopad 2019