Rusza nabór do piątej edycji projektu Teatralny Pasjans!

Teatralny Pasjans to autorski projekt Działu Edukacji GTS, który aktywizuje twórczo i integruje seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim. W swoich lokalnych ośrodkach/miejscowościach, pod opieką profesjonalnych reżyserów teatralnych, uczestnicy projektu przygotowują własną adaptację sceniczną jednego z dzieł Williama Szekspira. Nad tym samym tekstem pracuje jednocześnie jedna grupa seniorów, jedna uczniów i jedna grupa osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory Gdański Teatr Szekspirowski zrealizował cztery edycje projektu, w których udział wzięło łącznie 30 grup z całego województwa pomorskiego, a spektakle finałowe zobaczyło ponad 6000 osób.


07 Marzec 2019

W 2019 roku planowany jest udział dziewięciu grup uczestników.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • grupy seniorów

  • grupy uczniów (13-16 lat) z nauczycielem prowadzącym

  • grupy osób z niepełnosprawnościami

W piątej edycji Teatralnego Pasjansa uczestnicy zmierzą się z następującymi tekstami Szekspira: trzy grupy zrealizują „Króla Leara”, kolejne trzy „Henryka V”, zaś następne „Komedię omyłek”. Każdej grupie przydzielony zostanie profesjonalny reżyser i będzie pracował z nią w wybranym przez grupę miejscu.

Efektem projektu będzie dziewięć różnych spektakli teatralnych, które - po okresie prób i występów lokalnych - uczestnicy zaprezentują szerokiej publiczności i sobie nawzajem na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego podczas Wielkiego Finału w dniach 13 - 15 listopada 2019 roku.

W projekt wpisany jest aspekt integracyjny – uczestnicy biorą udział we wspólnych spotkaniach i rozmowach po prezentacji spektakli, dla liderów grup prowadzone są warsztaty integracyjne, a organizatorzy projektu spotykają się z uczestnikami w ich siedzibach i wpierają ich działania również lokalnie.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową na adres: shakesploring@gmail.com 

Formularz wraz z załącznikami można również złożyć w sekretariacie GTS (Gdańsk, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1) w zaklejonej kopercie z napisem „Teatralny Pasjans - zgłoszenie".

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 kwietnia 2019 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2019 roku.

Kontakt do organizatorek projektu:

Anna Ratkiewicz: tel. 58 351 01 19 lub 698 034 820
Marta Nowicka: tel. 58 351 01 18 lub 604 759 340

Szczegółowe informacje dot. zgłoszeń, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://teatrszekspirowski.pl/teatralny-pasjans-2019/

Celem projektu Teatralny Pasjans jest pobudzenie pasji, integracja różnych środowisk, włączenie osób i grup wykluczonych społecznie, przywrócenie im godności i dumy z własnych osiągnięć. Doprowadzenie do twórczego spotkania światów, które w dzisiejszych czasach zbyt często mijają się bez słowa. Choć na co dzień jesteśmy różni - w Teatralnym Pasjansie mówimy tym samym językiem – tego samego tekstu teatralnego, wcielając się w te same role. Ten projekt uczy nas wszystkich szacunku do siebie nawzajem. I pokazuje, że każdy człowiek ma do zaoferowania światu coś absolutnie niepowtarzalnego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

________________________________________________

Z historii projektu „Teatralny Pasjans”

Do tej pory Gdański Teatr Szekspirowski zrealizował cztery edycje projektu (w 2015 roku Teatralny Pasjans, w 2016 roku Teatralny Pasjans – drugie rozdanie, 2017/2018 - Teatralny Pasjans – nowe rozdanie oraz w 2018 roku „Teatralny Pasjans 2018”), w których udział wzięło łącznie 30 grup z całego województwa pomorskiego, a spektakle finałowe zobaczyło ponad 6000 osób.

Nagrania spektakli finałowych, broszury poprojektowe oraz relacje:

 

Teatralny Pasjans, 2015 rok

Relacja filmowa: https://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny-pasjans/relacja-filmowa-z-finalu-przegladu/

Broszura: https://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2015/06/broszura_pasjans_web.pdf

 

Teatralny Pasjans – drugie rozdanie, 2016 rok

Relacja filmowa: https://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny-pasjans-drugie-rozdanie/final-projektu-przeglad-spektakli/

Broszura: https://teatrszekspirowski.pl/wp-content/uploads/2017/01/Pasjans_broszura_16122016_B.pdf

 

Teatralny Pasjans – nowe rozdanie, 2017/2018 rok

Relacja filmowa: https://youtu.be/F1BBWI0ptQU

 

Teatralny Pasjans 2018

Relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=FVuDIttOh3k&t=1s

Broszura: https://issuu.com/gdaskiteatrszekspirowski/docs/tp18-broszura-210-issuu