OPTYMALNA FORMA INWESTYCJI KAPITAŁU

Szukasz ciekawych form inwestowania kapitału? Szerokie możliwości inwestycyjne, elastyczność w budowie portfela oraz akceptowalną korelację ryzyka do potencjalnej stopy zwrotu gwarantują Fundusze Inwestycyjne Zamknięte. Dają one możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów. O tym, co wyróżnia tę formę inwestycji na tle innych opowiada Bartosz Nylec, Private Banker w oddziale Lion’s Bank w Gdańsku.


Max Radke

Jedną z najpopularniejszych form inwestycji w Polsce jest lokowanie środków w obligacjach. Czy Lion’s Bank oferuje produkty finansowe umożliwiające inwestycje w papiery wartościowe?

Większość klientów naszego banku to tzw. inwestorzy konserwatywni – interesują ich stopy zwrotu wyższe niż na depozytach bankowych, jednak rynki akcji stanowią dla nich zbyt duże ryzyko. Dlatego proponujemy im rozwiązania oparte na dłużnych papierach wartościowych. Lion’s Bank oferuje kilka rozwiązań obligacyjnych, które różnią między sobą okresem trwania, poziomem ryzyka oraz konstrukcją prawną. Najpopularniejsze spośród nich są fundusze zamknięte z uwagi na bardzo niski stopień ryzyka i stosunkowo wysoką płynność kapitału.

Dlaczego fundusze zamknięte są optymalną formą inwestycji kapitału?

Fundusze zamknięte mają jedną zdecydowaną przewagę nad funduszami otwartymi. Dzięki temu, że jest to rozwiązanie skierowane do z góry określonej liczby inwestorów (w przeciwieństwie do funduszy otwartych, w których liczba certyfikatów uczestnictwa jest nieograniczona), zarządzający funduszem, wiedząc dokładnie ile ma gotówki w funduszu, może efektywnie lokować powierzone mu środki. Zdaje sobie sprawę ile z nich może zainwestować, a ile musi zostawić na utrzymanie płynności przedsięwzięcia. To bezpośrednio przekłada się na wynik odsetkowy oraz na bezpieczeństwo ulokowanych środków, co jest niezwykle istotne dla większości naszych klientów.

Jakie przywileje dla inwestora niosą za sobą fundusze zamknięte ?

Przede wszystkim oszczędność czasu. Chwile spędzone w rodzinnym gronie, czy przeznaczone na rozwijanie swojego hobby są bardzo cenne. Dlatego czasem warto zaufać specjalistom i zlecić im zadanie ułożenia portfela inwestycyjnego, niż poświęcać swój, i tak już ograniczony czas, na poszukiwanie odpowiednich rozwiązań. Warto także pamiętać, że obligacje, choć generalnie są bezpieczną formą inwestowania pieniędzy, nie są całkowicie wolne od ryzyka. Oferowane przez Lion’s Bank fundusze zamknięte składają się z obligacji kilkudziesięciu emitentów, co znacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Taka dywersyfikacja emitentów jest praktycznie nieosiągalna, gdy samodzielnie inwestuje się środki.

Czy inwestowanie w fundusze zamknięte jest bezpieczniejsze od samodzielnego zakupu obligacji?

Inwestując środki w fundusze zamknięte, powierzamy je osobie zarządzającej instrumentem, która zajmuje się tylko i wyłącznie nim. To znaczy, że odpowiednio dywersyfikuje ryzyko branżowe oraz starannie sprawdza i kontroluje każdego emitenta. Warto wspomnieć, że w funduszach zamkniętych bardzo często mamy dostęp do obligacji, które nie są nigdzie notowane (tzw. emisje prywatne), a co za tym idzie, są one niedostępne dla klienta detalicznego. Jeżeli jednak ktoś chce inwestować samodzielnie, musi pamiętać o jednej rzeczy - skupowanie obligacji bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji finansowej emitenta może mieć nieprzyjemne konsekwencje.

Jaka jest potencjalna stopa zwrotu w funduszach zamkniętych, przy jakiej kwocie nasze możliwości inwestycyjne rosną? Jaki okres czasu będzie optymalny dla tego typu inwestycji?

Zanim porozmawiamy z inwestorem o ofercie, zawsze robimy wstępne badanie potrzeb, aby wiedzieć na czym najbardziej mu zależy, jakie ryzyko jest dla niego akceptowalne i jaki czas inwestycji go interesuje. Zysk może wahać się od 5% do 9% w skali roku, w zależności od rozwiązania, które wybierze klient. Produkt do 200 tys. zł daje potencjał 5-6% stopy zwrotu, ale produkt od miliona zł zwiększa ten potencjał do 8-9% stopy zwrotu. Czas trwania inwestycji często uzależniony jest od konkretnego rozwiązania, ale można powiedzieć, że zarówno średni, jak i optymalny czas to 2-3 lata.

 

91
04/2018

O życiu, które jest podróżą z wybitnym trójmiejskim podróżnikiem rozmawia Malwina Talaśka.