NAWROCKI CLINIC
IMPLANT I KORONA W JEDEN DZIEŃ! TO JUŻ NAPRAWDĘ MOŻLIWE

Różnica między porażką i sukcesem to robienie czegoś prawie dobrze i robienie czegoś idealnie dobrze - słowa te zostały wypowiedziane przez amerykańskiego impresjonistę Edwarda Simmonsa, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Możemy je odnieść do wielu dziedzin naszego codziennego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Bardzo dobrze wpisują się one również w naszą pracę - lekarzy stomatologów i implantologów.

Kluczem do sukcesu w każdym leczeniu implanto-protetycznym jest prawidłowe zaplanowanie zabiegu, zarówno pod kątem chirurgicznym, jak również, a może przede wszystkim, protetycznym. Musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć, jakie są nasze możliwości, warunki u pacjenta, jak będzie wyglądać ostateczne uzupełnienie. Musimy umieć zwizualizować nasz plan leczenia pacjentowi, tak aby jeszcze przed jego podjęciem, pacjent wiedział na co się decyduje.

Dzięki temu możemy przedyskutować korzyści wynikające z danego rozwiązania, wytłumaczyć czemu np. most przykręcony na stałe w jamie ustnej do implantów będzie lepszym i bardziej komfortowym rozwiązaniem niż proteza ruchoma - praca wyjmowana. W przypadku występowania braków zębowych, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie implantów – wszczepów tytanowych, na których wykonana jest odbudowa protetyczna. Może to być pojedyncza korona, most odbudowujący większe braki zębowe lub całkowite bezzębie.

Jeszcze niedawno pacjent po wszczepieniu implantów, musiał czekać od 3 do 6 miesięcy na odbudowę protetyczną, tak aby implant mógł ulec integracji z kością. Powodowało to oczywiście dyskomfort oraz wymagało różnego rodzaju uzupełnień tymczasowych, często ruchomych, wykonywanych ze względów estetycznych. W każdej dziedzinie medycyny widoczny jest bardzo szybki rozwój, również jest to niesłychanie odczuwalne w stomatologii.

Obecnie, stosując techniki cyfrowe, możemy oddać estetyczne uzupełnienie tymczasowe połączone z implantami, już w dniu zabiegu. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych wszczepianie implantów i natychmiastowa odbudowa nigdy jeszcze nie była tak szybka, komfortowa i dostępna dla pacjentów. Zawdzięczamy to tak zwanej nawigacji komputerowej. 

W naszej klinice wykorzystuję program SIMPLANT, dzięki któremu mogę zaplanować idealną w danych warunkach pozycję implantu (ryc. 2, 4). Dzięki skanowaniu wewnątrzustnemu (ryc. 1), przy pomocy specjalnych skanerów optycznych, obraz całej jamy ustnej jest przeniesiony do komputera - możemy zaplanować odbudowę protetyczną.

Na podstawie tych wszystkich danych, w Belgii drukowany jest szablon chirurgiczny pozwalający nam wszczepić implanty w jednej, zaplanowanej wcześniej pozycji. Na tym etapie nasz technik dentystyczny projektuje i wykonuje odbudowę protetyczną na podstawie otrzymanych plików cyfrowych.

Dzięki tym procedurom, w dniu zabiegu, po ekstrakcji zęba (np. z powodu jego pęknięcia), wykonuję natychmiastową implantację oraz oddaję koronę estetyczną tymczasową (na okres integracji implantu z kością). Korona ta zostaje wymieniona po 3-4 miesiącach na koronę ostateczną (ryc. 3). Pacjent przez cały czas ma pełne uzębienie, a jest to szczególnie ważne w strefie estetycznej.

Podobna procedura jest u pacjentów bezzębnych, u których wykonuje się tzw. Immediate Smile - natychmiastową odbudowę braków zębowych. Dzięki wcześniejszemu planowaniu, pacjent wychodzi po zabiegu bez ruchomej protezy, a z funkcjonalnymi, przymocowanymi do implantów mostami.

To czego pacjenci oczekują w chwili obecnej to nowoczesne rozwiązania, spełniające najwyższe wymogi estetyczne i dające maksymalny komfort użytkowania, a dzięki stosowanym technikom cyfrowym i najnowszym dostępnym urządzeniom jesteśmy w stanie temu sprostać.

 www.nawrockiclinic.com

Analiza jakości tkanki kostnej - informacje te wpływają na dokładność planu leczenia oraz mogą pomóc w przygotowaniu zabiegu implantacji natychmiastowej.

Definiowanie miejsc kolizyjnych - program SimPlant wykrywa kolizje pomiędzy implantami, pomiędzy implantem a nerwem zębodołowym lub pomiędzy odbudowywanymi przestrzeniami. 

Wirtualne zęby - wizualizacja estetycznej odbudowy protetycznej 

Interaktywne obrazy 3D - Simplant pokazuje dokładną anatomię pacjenta w postaci interaktywnego planu leczenia włącznie z wizualizacją 3D

Natychmiastowy uśmiech - jeszcze przed zabiegiem technik dentystyczny może wykonać pracę protetyczną bazując na danych z programu SurgiGuide i modelu szczęki lub żuchwy pacjenta. Dzięki temu pacjent opuszcza klinikę z nowym uśmiechem bezpośrednio po zabiegu.

Na System SIMPLANT składa się oprogramowanie SimPlant oraz szablony chirurgiczne SurgiGuide. Dzięki programowi SimPlant chirurg może dokładnie przygotować zabieg chirurgiczny. Opracowywany jest plan idealnego umiejscowienia implantów, zarówno w postaci obrazu dwuwymiarowego (2D), jak i trójwymiarowego (3D), biorąc pod uwagę aspekty kliniczne oraz estetyczne. Wizualizacja planu jest prostym środkiem służącym poprawie komunikacji między różnymi lekarzami/specjalistami, a także sposobem przedstawienia umiejscowienia implantów podczas zabiegu.

Szablony SurgiGuide to indywidualnie wykonane wzorniki chirurgiczne. Jest to precyzyjny system, który podczas zabiegu wiernie odwzoruje pozycję implantu zaplanowaną wcześniej z pomocą programu SimPlant. Szablony te chronią chirurga przed niemiłymi niespodziankami w czasie zabiegu, a pacjentów przed rozczarowaniem po operacji!

Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu SIMPLANT

- Lepsze przygotowanie do zabiegu zarówno lekarza, jak i pacjenta

- Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta

- optymalne wszczepienie implantów

- Skrócenie czasu zabiegu

- Przewidywalność kosztów leczenia