OBLIGACJE KORPORACYJNE – ALTERNATYWA DLA LOKAT

Niższy poziom wahań wartości niż w przypadku akcji, ograniczone ryzyko, pełny dostęp do zainwestowanych pieniędzy i zysk większy niż na tradycyjnej lokacie bankowej. Do tego proste i klarowne zasady inwestycji – obligacje korporacyjne stanowią dla inwestora indywidualnego rozwiązanie pośrednie między lokatami bankowymi, a rynkiem akcji. O tym jak inwestować w takie rozwiązania mówi Marcin Marczak, Private Banker Lion’s Bank.


Max Radke

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to aktywa, których podstawowe parametry są bardzo zbliżone do lokat bankowych. Te parametry to okres trwania inwestycji oraz oprocentowanie, które są opisane w dokumentacji emisji obligacji i gwarantowane przez emitenta. W obecnych czasach procent oferowany na lokatach bankowych jest często niższy niż inflacja. Znaczy to tyle, że zainwestowane w lokatę środki  tracą na wartości. Dlatego biorąc pod uwagę, iż zysk z obligacji korporacyjnych - w przeciwieństwie do lokat bankowych - przewyższa inflację, warto je rozważyć. 

Kto powinien zainteresować się tym szczególnym rodzajem inwestycji?

Większość klientów szuka rozwiązań stabilnych, pozwalających osiągać w miarę wysokie stopy zwrotu przy jednoczesnej niskiej zmienności wyników. Minęły już czasy, kiedy klienci poszukiwali ponadprzeciętnych stóp zwrotu bez względu na poziom ryzyka. Obecnie, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na ochronę kapitału, zysk jest dopiero na drugim miejscu. Dlatego obligacje korporacyjne polecam osobom poszukującym stabilnego, przewidywalnego i realnego  zysku w  ustalonym okresie czasu. 

Czy obligacje korporacyjne mogą być alternatywą dla tradycyjnych lokat? 

Obligacje korporacyjne można nazwać alternatywą dla lokat, jednak są w stanie zapewnić większą stopę zwrotu niż depozyty. W obecnej sytuacji makroekonomicznej, kiedy odsetki z lokat właściwie nie pokrywają poziomu inflacji, oferta obligacji korporacyjnych nabrała szczególnego znaczenia. Jest to wyjątkowo atrakcyjne aktywo dla klientów, którzy chcą ulokować swoje środki na okres powyżej roku. Wynika to z faktu, iż termin wykupu większości obligacji wynosi od roku do 5 lat.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, inwestując swój majątek w to rozwiązanie?

Bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa - tym bardziej, że w przypadku obligacji gwarantem nie jest bank, tylko emitent. Emitentem obligacji korporacyjnych może być przedsiębiorstwo, np. firma z branży finansowej czy nieruchomości, bądź spółka z branży produkcyjnej. Mogą znajdować się oni w różnej sytuacji finansowej, zatem obligacje mają różny stopień ryzyka. Nie zawsze obligacje oferujące wysokie odsetki są jednocześnie najbezpieczniejsze. W praktyce często jest odwrotnie. Dlatego kluczowy jest dobór właściwych rozwiązań do portfela – takich, które będą zapewniały odpowiedni zysk przy minimalnym ryzyku. W tym właśnie pomagają private bankierzy. 

W jaki sposób można zabezpieczyć się przed ryzykiem takiej inwestycji?

Ryzyko inwestycyjne można zmniejszyć poprzez właściwy dobór obligacji - skupiając się wyłącznie na sprawdzonych emitentach. Wybór obligacji jedynie na podstawie przewidywanego zysku nie jest właściwym posunięciem. Kolejną ważną kwestią jest dywersyfikacja portfela, czyli podział środków między instrumenty różnych emitentów. Najlepiej zróżnicować swój portfel na wielu płaszczyznach, szczególnie w zakresie branż emitentów oraz terminów zapadalności obligacji. Jest to trudne zadanie, dlatego warto powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym specjalistom, którzy dokładnie zweryfikują sytuację finansową emitentów oraz przygotują odpowiednie portfolio propozycji. Aktualnie w ofercie Lion’s Banku znajduje się taka usługa. Co więcej, ponieważ oferowane przez nas instrumenty mają postać funduszu, możemy wpłacać i wypłacać z nich pieniądze w dowolnym momencie – inaczej niż w przypadku tradycyjnych obligacji, z których wypłata następuje po zakończeniu okresu inwestycji. Decydując się na obligacje korporacyjne otrzymujemy rozwiązanie zapewniające około dwa razy większą stopę zwrotu niż w najlepszych lokatach bankowych, stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz z reguły powtarzalne wyniki. 

Lion’s Bank – Gdańsk, ul. Stągiewna 13/1, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241 (III p.). Tel: 58 765-96-50, 0 800-100-700 www.lionsbank.pl