ŻYĆ W RÓWNOWADZE

Dyskusja o tym, jak pogodzić życie prywatne z pracą była tematem przewodnim konferencji BSS Tour. Razem czy osobno - to pytanie zadawali sobie i zebranym prelegenci. Idea Work – Life Balance jest doskonałym, sposobem aby zachować potrzebną równowagę. Jednak nie każdy jest w stanie oddzielić grubą kreską sprawy zawodowe i zostawić je przed drzwiami, po to by niezmącenie korzystać z czasu w zaciszu domowego ogniska.

 

Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio twierdzi, że pojęcie Work – Life Balance coraz częściej zastępowane jest przez Work - Life Blending, czyli umiejętne łączenie życia zawodowego z zainteresowaniami i pasjami, jak również z codziennymi sprawami, które nieodłącznie towarzyszą nam w pracy i w domu. 

W koncepcji Work - Life Blending najlepiej czują się przedstawiciele młodego pokolenia  nazywani millenialsami. Ich priorytety to rodzina, przyjaciele i pasja, lubią więc łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, angażują się też w sprawy okołosłużbowe, takie jak np. akcje charytatywne. 

Młode pokolenie jest wielozadaniowe i dobrze sobie radzi z kilkoma aktywnościami jednocześnie. Oznacza to, że pracodawcy powinni zrozumieć nowy typ młodego pracownika, a nie ignorować go, czy też irytować się jego zwyczajami. Najważniejsza zdaniem ekspertów jest spójność profilu pracownika z tym co proponuje firma. 

Rola pracodawcy w Work – Life Balance zaczyna się na etapie „onboardingu”, czyli profesjonalnego i usystematyzowanego procesu adaptacji nowych pracowników w firmie. W dalszej kolejności ważne jest mądre zarządzanie managera, który jasno komunikuje swoje oczekiwania i cele, wspiera ludzi, a nie nakazuje, rozumie też, że zespół nie jest jednorodny. 

Zdaniem doświadczonych prelegentów są trzy filary szczęścia w pracy: duma z tego gdzie i z kim się pracuje, uznanie od pracodawcy oraz jego zaufanie. Innym sposobem na budowanie zaangażowania pracownika są benefity pozapłacowe, takie jak zabezpieczenie finansowe, opieka medyczna czy dodatkowy urlop na realizowanie pasji.

 

83
08/2017

Jak kameleon. Tak określają ją internauci, którzy codziennie z ciekawością zaglądają na jej bloga „What Anna Wears”.