RETAIL PARKI EKSPANSJA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Nasycony rynek centrów handlowych w Polsce sprawia, że szczególnie intensywnie rozwija się koncept niewielkich obiektów handlowo - usługowych z niezależnymi wejściami od parkingu. Model ten sprawdza się w warunkach niższych kosztów i krótszego czasu budowy, a także umożliwia zamknięcie przestrzeni handlowej. Kluczowymi czynnikami ekspansji tego sektora rynku nieruchomości komercyjnych są bogata oferta handlowa, lokalizacja i struktura najemców.

Zopublikowanego przez firmę European Retail Park Development Report raportu wynika, że w 2017 r. przybędzie 1,1 mln m² nowej powierzchni parków handlowych. Formaty retail parków wciąż utrzymują trend rosnącego udziału powierzchni handlowej w aglomeracjach poniżej 100 tys. mieszkańców, a popyt stymulowany jest przez wzrost zainteresowania deweloperów rynkami mniejszych miast oraz ekspansją kilku kluczowych marek sieci spożywczych. 

- Tendencja codziennych nawyków zakupowych mieszkańców dużych i średnich miast decyduje o atrakcyjności obiektu. Podstawowym kryterium jest lokalizacja, która zamyka przestrzeń handlową – komentuje Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment. - Niejednokrotnie realizowane projekty inwestycyjne stanowią uzupełnienie istniejącej już oferty handlowej, gdzie przestrzeń nie została jeszcze do końca wykorzystana. Koncentrujemy się na inwestycjach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, wybierając optymalne lokalizacje – dodaje Robert Jaś.

- Wiarygodność przy doborze najemców analizujemy na wielu płaszczyznach. Kluczowa jest stabilność ekonomiczna i biznesowa oraz pozycja na rynku – dodaje Łukasz Włodarczyk, prezes Metropolitan Investment. 

Doskonała znajomość specyfiki danego miasta, potencjału zakupowego i nawyków zakupowych klientów stwarza możliwości otwierania obiektów handlowych, które są w stanie spełnić oczekiwania najemców i społeczności lokalnej. 

Korzystny trend rynkowy w segmencie nieruchomości otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Polska kopiuje sprawdzony model z krajów rozwiniętych w zakresie nawyków zakupowych, co sprzyja rozwojowi retail parków o powierzchni do 5000 m². Struktura obiektu handlowego opiera się na długoterminowych umowach najmu, a symulacja stopy zwrotu z inwestycji zakłada zysk na poziomie kilkunastu procent. 

W odpowiedzi na rosnący popyt sektora nieruchomości komercyjnych na rynku mniejszych miast Metropolitan Investment umożliwia dostęp dla inwestora indywidualnego do nowoczesnych powierzchni. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki celowe osobom, dla których samodzielne nabycie nieruchomości jest niemożliwe ze względu na wysoki koszt nieruchomości. 

Decyzje inwestycyjne znajdują potwierdzenie w raportach rynkowych i strategii najemców. Raport Cashman & Wakefield podaje, że na koniec I poł. 2016 r. aż 17% powierzchni centrów handlowych było zlokalizowanych w małych miastach do 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w 2011 roku było to 12%, a w 2006 roku – 7%. Łączny wolumen zasobów nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce osiągnął wówczas 13,53 mln m², w tym 7,5% stanowiły parki handlowe.