Dzieci vs terapia XXI wieku

Czy można świadomie trenować mózg? Czy potencjał tego niezwykle skomplikowanego narządu da się powiększyć? Odpowiedź jest prosta - neurofeedback , czyli tzw terapia XXI wieku.  Chorym, poprzez rehabilitację, daje nadzieję na wyzdrowienie. Dla zdrowych jest świetna formą treningu  i relaksacji. Szczególe jednak pomocna jest dzieciom i młodzieży szkolnej.

Enter. Klik. Najechanie kursorem. Stukot klawiszy. Krzyk. Życie w wirtualnym świecie i tzw. trzecia choroba dzieci - ADHD są już na porządku dziennym. Lekarze przepisują dzieciom coraz częściej środki uspakajające, które nie dają specjalnych rezultatów. Problem z koncentracją i skupieniem uwagi to coraz częstsze przyczyny braku efektów w nauce u młodzieży szkolnej. Ta metoda może to zmienić, ale zacznijmy od początku.

Neurofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta jest oparta o technikę komputerową, która pokazuje zmienianie się fal mózgowych. Jej głównym celem jest zmuszenie mózgu do skuteczniejszego funkcjonowania.

- Podstawą tej metody jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu” polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Neurofeedback wykorzystuje tzw. biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback), które pozwala na zobrazowanie tych czynności naszego organizmu, których w normalnych warunkach nie dostrzegamy, lub które wymykają się spod naszej kontroli. Neurofeedback jest dla nich rodzajem lustra: wykorzystując sygnał sprzężenia zwrotnego uczymy się lepiej kształtować te procesy. W przypadku neurofeedbacku sprzężenie zwrotne pozwala na przedstawienie graficzne i dźwiękowe czynności mózgu – tłumaczy doktor Paweł Kubik, Brain Plus.

Metoda ta  zalecana jest dla osób, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji, czy osób pracujących w stresie. Jednak przede wszystkim poleca się ją rodzicom, którzy mają problem ze swoimi pociechami. Jeśli dziecko niezbyt dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, ma trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksję, miewa napady stanów lękowych czy jest nadpobudliwe (ADHD i ADD), to warto zastanowić się nad treningiem neurofeedback.

Na czym polega aktywność dziecka w czasie treningów? Dziecku poddawanemu treningowi terapeuta przyczepia do głowy elektrody zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Neuroterapeuta monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do lepszych wyników prowadzonej przez niego wideogry, czyli wzmacniacza fal EEG z odpowiednim oprogramowaniem. 

O wynikach dziecko jest informowane wzrokowo i słuchowo. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób pozytywnie rozbudzony mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. 

Następnie celem terapeuty jest nauczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideogry do swojego codziennego życia. Finalnie, dziecko staje się świadome, że swój sukces można osiągnąć dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją.  Regularne treningi powodują, że mózg dziecka zapamiętuje, utrwala, a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym. 

Oprócz tego zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału oraz stymuluje rozwój zdolności językowych, matematycznych, czy sportowych, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością, a dziecko cieszy się z osiąganych rezultatów.

- Dane o treningu neurofeedback dowodzą, że 5 treningów neurofeedback znacząco poprawia funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej, po 20 treningach zwiększa się zdolność koncentracji średnio o 22 procent, a czas reakcji sportowców skraca się średnio o 25 procent. 40 treningów pozwala podnieść iloraz inteligencji średnio o 12 punktów IQ – dodaje doktor Paweł Kubik.

Zdecydowaną poprawę obserwuje się już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Co ważne, terapia jest nieinwazyjna, dlatego prowadzi się ją już z dziećmi od 4-5 roku życia. Jeśli dodać do tego brak skutków ubocznych, to neurofeedback rysuje się jako jedna z najlepszych metod treningowych ludzkiego mózgu.

Efekty treningu neurofeedback u dzieci

  • Poprawa wyników w nauce oraz łatwości jej przyswajania
  • Zwiększona zdolność zapamiętywania i koncentracji
  • Rozwój zdolności językowych, matematycznych, sportowych
  • Wyciszenie nadmiernych emocji
  • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Niwelowanie stanów lękowych

 

 

77
02/2017

Nie nosi jeansów i unika różu. Krótkie włosy to wygoda i jak mówi, żaden akt protestu wobec świata.