PRZYSZŁOŚC MEDYCYNY

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych – pod tym hasłem w sopockim hotelu Sheraton odbył się kongres naukowy Viva Health Future. Trwające cały dzień wykłady i dyskusje, zgromadziły naukowców z całego kraju, którzy tworzą, inicjują, popularyzują i wykorzystują najnowocześniejsze technologie w leczeniu pacjentów i to w wielu dziedzinach medycyny. 


Max Radke

Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie, to idea, która przyświeca organizatorom kongresu. 

- Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia Kliniki Vivadental związane z zastosowaniem po raz pierwszy w naszym kraju autologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki. Stanowi to jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych – mówiła dr n.med. Violetta Szycik – dyrektor naukowy European Dental Implant Institute  Vivadental.

Sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, otwierają wiele nowych możliwości.  

- Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu ilości zachorowań, szczególnie na choroby cywilizacyjne, jak i wydłużający się okres życia, musimy poszukiwać nowoczesnych rozwiązań i wykorzystać wielki potencjał, jakim od lat dysponujemy. Powszechną nadzieją i oczekiwaniem ludzkości jest przygotowanie przez inżynierów i wdrożenie przez lekarzy odpowiednich biomateriałów, a na ich bazie implantów dla każdego organu. Jest to dziś wciąż nierealne, a przemijające lata przynoszą i nadzieje, i rozczarowania – mówił prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, światowy autorytet w dziedzinie inżynierii  biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych.

Polecane artykuły

nic
75
12/2016

Filolog, radiowiec, kiedyś pan z marketingu, teraz dzień po dniu w TVN24 i osobiście w Radiu Gdańsk. Pracuje w Warszawie, mieszka w Gdyni, bo bez morza nie może. Ma 40 lat i lubi swoje zmarszczki.