Wealth Manager to przede 
wszystkim partner biznesowy

Szyją na miarę portfele inwestycyjne, zabezpieczają majątek, swoich partnerów przeprowadzają też kompleksowo przez procesy związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych - analiza projektów, pozyskanie finansowania, zakup, urentownienie i strategia sprzedaży. Tym zajmują się eksperci firmy Metropolitan Investement. O tym jak proces ten wygląda w praktyce opowiada Tomasz Wileński,  Wealth Manager w Metropolitan Investment. 


Max Radke

Jak pracuje się z klientem zamożnym, który ma kapitał, duże przedsiębiorstwo i chce nie tylko zainwestować pieniądze, ale też zabezpieczyć swój majątek?

Odpowiem na konkretnym przykładzie. Pana Arkadiusza poznałem cztery miesiące temu z polecenia mojego wieloletniego klienta, na wspólnej kolacji biznesowej, podczas której omawialiśmy zaangażowanie w jeden z aktualnych projektów parku handlowego realizowanego przez Metropolitan Investment S.A. Pan Arkadiusz jest właścicielem firmy rodzinnej, jest zajęty prowadzeniem biznesu i ma niewiele czasu na kontrolę swojego portfela inwestycyjnego. Bardzo ucieszył się, że będę mógł pomóc w pomnażaniu jego środków. Spotkaliśmy się w maju, w czasie dużej niepewności na rynkach finansowych oraz napiętej sytuacji politycznej. Pan Arek, jak wielu moich klientów, był zainteresowany przede wszystkim bezpieczeństwem kapitału.

Co zaproponowaliście klientowi? 

Na początku założyliśmy krótkoterminowe, zabezpieczone obligacje ze stałą stopą zwrotu. Podczas kolejnych spotkań dotyczących analizy portfela pana Arka, okazało się, że inwestuje on bez określonego planu w kilku instytucjach bankowości prywatnej.  Posiadał więc m.in. fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte oraz produkty strukturyzowane, które zakończyły się negatywnym wynikiem. Co więcej, inwestuje w lokale usługowe i mieszkania na wynajem nie zastanawiając się jakie realnie przynoszą dochody. Tak niestety robi wielu zamożnych klientów.

Rozumiem, że nastąpiła weryfikacja portfela inwestycyjnego?

Tak. Po weryfikacji, dostosowaliśmy portfel inwestycyjny do obecnej sytuacji rynkowej. Rozbudowaliśmy go w znacznym stopniu o instrumenty bezpieczne, związane z rynkiem nieruchomości. Jego podstawą zostały udziały w spółce celowej zawierającej park handlowy zlokalizowany w średnim mieście w Polsce, z długoletnimi umowami najmu i wiarygodnymi najemcami (głównie 10-letnie kontrakty), dające rentowność na kapitale powyżej 10% netto.  Ponadto pan Arek podpisał umowę rezerwacyjną na cztery mikroapartamenty, realizowane przez Metropolitan Investment S.A., z 7% gwarantowaną stopą zwrotu z najmu, zlokalizowane w centralnej dzielnicy Gdańska, przy samej Politechnice Gdańskiej.

W jaki sposób przekonałeś pana Arkadiusza, by powierzył tak znaczną część swojego kapitału akurat tobie? 

W  zarządzaniu majątkiem kluczowa jest relacja i poznanie szerszych potrzeb biznesowych klienta. Taką możliwość dało nam wspólne szlifowanie umiejętności na polu golfowym. Podczas jednego ze spotkań w Postołowie i wyjątkowo udanej sesji nauki gry, dowiedziałem się, że rozszerzenie współpracy ze mną było konsekwencją wielowymiarowego spojrzenia na portfel inwestycyjny oraz zabezpieczenia interesów rodziny pana Arka. 

W jaki sposób zabezpieczyliście interesy rodziny?

W zeszłym miesiącu umówiłem wspólne spotkanie z kancelarią współpracującą z Metropolitan Investment. Efektem było wprowadzenie bardzo istotnych zmian w strukturze  przedsiębiorstwa pana Arka. Z jednej spółki jawnej, w której ulokowana była większość majątku, wyodrębniliśmy kilka, w tym jedną nieruchomościową. Zastosowaliśmy rozwiązania zabezpieczające planowanie podatkowe i sukcesję. To jednak nie koniec - podczas premiery jednego z aut klasy premium, przedstawiłem go mojemu klientowi z branży samochodowej, od którego kupił limuzynę. Właśnie dzięki sumie tych działań pan Arek, mimo krótkiego czasu zaangażowania kapitału, jest jednym z najczęściej polecających nas klientów. 

Jak rozwijasz współpracę inwestycyjną z panem Arkiem?

Dziś moją rolą jest nie tylko comiesięczna kontrola portfela inwestycyjnego, ale pełne doradztwo biznesowe. Wprowadzane zmiany przynoszą już pierwsze wymierne korzyści. Dzięki nim zdecydowanie zwiększyło się bezpieczeństwo rodziny Pana Arka. Nasza współpraca rozpoczęła się stosunkowo niedawno, jednak już dziś jest najlepszym dowodem na to, że Metropolitan Investment oferuje kompleksowe podejście do bezpieczeństwa aktywów inwestora. Pan Arek jest najbardziej zadowolony z faktu, że w projektach nieruchomościowych nie jest tylko biernym inwestorem, jak w większości instytucji finansowych. Jest wspólnikiem, który zbiera owoce swoich inwestycji w postaci dywidend. Natomiast mnie osobiście cieszy fakt, że dla pana Arka jestem przede wszystkim partnerem biznesowym, a nie tylko Wealth Managerem.