Uprawa soi a problem deforestacji

Soja jest obecnie najszybciej rosnącym zbożem na świecie. Ze względu na jej właściwości (wysoka zawartość białka i kaloryczność), jest kluczowa w światowej gospodarce żywnościowej. Coraz większe zapotrzebowanie na soję powoduje rozrastanie się pól uprawnych głównie w Ameryce Południowej, które powstają na terenach lasów, sawann i łąk, przyczyniając się w ten sposób do deforestacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów i lasów równikowych. WWF wierzy, że możliwa jest uprawa soi bez dewastacji lasów tropikalnych i innych istotnych ekosystemów.


prestiz

W ostatnich 50 latach produkcja soi wzrosła prawie 10 krotnie z poziomu 27 milionów ton w 1960 r. do 269 milionów ton dzisiaj. Zwiększająca się liczba pól uprawnych pod produkcję soi powoduje ogromne straty dla bioróżnorodności oraz stanowi zagrożenie dla gatunków tam żyjących. Według raportu WWF Living Planet Report 2014 od 1970 do 2010 roku straciliśmy 52% gatunków żyjących na Ziemi. Uprawy zagrażają miejscom o kluczowym znaczeniu przyrodniczym dla całego świata, takim jak sawanny Cerrado w Ameryce Łacińskiej, nizinny Las Atlantycki oraz Amazonia. 

Skutki zniszczeń są drastyczne, co najlepiej obrazuje sytuacja w Amazonii, która stanowi obecnie ok. 30% wszystkich pozostałych na naszej planecie tropikalnych lasów deszczowych. Nie przypadkiem nazywa się je „zielonymi płucami świata” - zapewniają ok. 20 procent globalnego zaopatrzenia w tlen. Mimo tego, od lat konsekwentnie prowadzi się wycinkę na tym unikatowym obszarze - deforestacja dotknęła już jedną piątą amazońskich lasów. Gatunki narażone na wyginięcie przez deforestację cennych siedlisk pod pola uprawne to m.in.: jaguar, pancernik olbrzymi, mrówkojad wielki, tapir, pampasowiec grzywiasty czy leniwiec. 

Co może zrobić konsument w Polsce? Domagać się od producentów żywności wykorzystywania soi z odpowiedzialnych źródeł. Może też ograniczyć spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. Na całym świecie naukowcy zgadzają się, że najzdrowszym wyborem jest zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz ograniczanie mięsa w codziennej diecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ograniczanie spożycia mięsa do ok. 750 g mięsa świeżego tygodniowo. Tymczasem Polak zjada go średnio aż 1,3 kg. 

WWF dostrzega także ogromną rolę, jaką mają do odegrania największe firmy kupujące soję. Poprzez zmianę ich praktyk biznesowych i wymaganie od swoich dostawców certyfikowanej soi, możemy osiągnąć realną zmianę i uchronić najcenniejsze ekosystemy przed zniknięciem. Soja uprawiana odpowiedzialnie według WWF to soja certyfikowana zgodnie z założeniami Okrągłego Stołu na rzecz Odpowiedzialnego Sektora Soi (Round Table on Responsible Soy- RTRS). WWF zachęca producentów wykorzystujących soję w produkcji, do pozyskiwania jej z certyfikowanych źródeł. 

Polecane artykuły

nic