Triennale Sztuki Pomorskiej

Ok. 120 prac – obrazów, form przestrzennych, fotografii i multimediów oraz grafiki i rysunki, autorstwa 39 artystów można oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w ramach II Triennale Sztuki Pomorskiej. Wystawa potrwa do końca lutego.


Matylda Promień

Triennale Sztuki Pomorskiej organizowane przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie to konkurs dedykowany artystom z Pomorza i absolwentom gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury w tym roku nagrodziło Krzysztofa Gliszczyńskiego w kategorii malarstwo, Małgorzatę Kotłowską w kat. formy przestrzenne, Barbarę Kasperczyk - Gorlak w kat. rysunek i grafika oraz Jarosława Czarneckiego (Elvin Flamingo) w kat. fotografia i multimedia. 

- To klasyczny przegląd twórczości artystów Pomorza, który służy celom zarówno integracyjnym, jak i stymulacyjnym. Ważne jest, żeby miejscowi twórcy mogli w jednej przestrzeni – na trzech poziomach naszej galerii – zaprezentować swoje dokonania – powiedział dyrektor PGS w Sopocie Zbigniew Buski.

Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego wyróżniony został Elvin Flamingo, autor projektu „Symbiotyczność tworzenia”. W zaprojektowanych przez autora warunkach tworzą swoje królestwa kultury mrówek. Żyją w zaopatrzonych w szyby inkubatorach, w szklanych kolbach, retortach, probówkach i rurach łączących je w system konieczny dla życia i rozwoju przestrzeni, który systematycznie zagospodarowują swoją działalnością. 

Zakładając hodowlę egzotycznych mrówek, zamierzeniem Flamingo było stworzenie „filmu żyjącego własnym życiem”, natomiast nie do końca było dla niego oczywiste, że to właśnie on - artysta, stanie się częścią mrowiska. Codzienna wielogodzinna pielęgnacja formikariów, zdobywanie wiedzy potrzebnej do realizacji projektu, przekraczanie granic dyscyplinarnych, konsultacje z entomologami, hodowcami owadów oraz artystami i teoretykami sztuki działającymi w obszarze bioartu, stały się i są częścią tego ciągle trwającego projektu.