Inwestuj i minimalizuj ryzyko

Inwestowanie na rynku Forex jest bardzo ryzykowne, niemniej są rozwiązania pozwalające na znaczne zminimalizowanie ryzyka i osiągnięcie większych zysków. O tych rozwiązaniach, a także o bieżącej sytuacji na światowych giełdach rozmawiali eksperci podczas Forum Międzynarodowe Rynki Finansowe w Olivia Business Centre. Forum zorganizował magazyn Prestiż z biurem brokerskim TeleTrade. 


Max Radke

W centrum konferencyjnym Olivia Sky Club zgromadzili się trójmiejscy przedsiębiorcy, inwestorzy, a gościem specjalnym imprezy był Panayiotios Peleties, członek zarządu KPMG Limited, który przedstawił zalety cypryjskich Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AIF). 

- Fundusze te to nie tylko szerokie możliwości inwestycyjne, ale też rozwiązania mające na celu optymalizację podatkową - mówi  Panayiotios Peleties. - Fundusze inwestycyjne korzystają z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego i dzięki temu środki, które zwykle musiałyby zostać odprowadzone, jako podatek mogą być przeznaczone na zwiększenie kapitałów własnych lub reinwestowane. Główne korzyści podatkowe to brak opodatkowania zysków pochodzących ze sprzedaży Kwalifikowanych Papierów Wartościowych, szeroka sieć umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, możliwość nierozliczania strat podatkowych przez okres 5 lat, jeden z najniższych podatków od osób prawnych w UE (12,5%) - dodaje Panayiotios Peleties.

Działalność AIF może być prowadzona w formie spółki osobowej (transparentnej podatkowo) lub kapitałowej. Wewnętrzne prawo cypryjskie przewiduje trzy różne typy prowadzenia działalności za pomocą AIF. Z punktu widzenia planowania struktury podatkowej z użyciem cypryjskiego funduszu najbardziej optymalnym typem jest AIF-LNP (Limited Number of Persons). Maksymalna liczba inwestorów nie może przekroczyć jednak siedemdziesięciu pięciu podmiotów.

Wraz z wprowadzeniem regulacji dotyczących AIF nie wprowadzono żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu opodatkowania Funduszu. Do AIF będą zatem stosowane regulacje prawa podatkowego w takim zakresie jak do spółek będących rezydentami podatkowymi Cypru, wraz z wszystkimi korzyściami m.in. brakiem podatku u źródła z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa, zwolnienia z podatku od otrzymanych dywidend zagranicznych (pod pewnymi warunkami). AIF może również uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej.

Mniej skomplikowane i służące bardziej inwestycjom niż optymalizacji podatkowej są operacje na rynku Forex. Handel na rynku FOREX polega na zawieraniu transakcji w odpowiednich programach transakcyjnych na wybranych przez siebie rynkach i czerpaniu korzyści finansowych ze wzrostów lub spadków kursów na danym rynku. Mimo, że zyski mogą być ogromne, to niestety, jak pokazują statystyki większość inwestorów traci pieniądze. Wynika to z braku doświadczenia, wiedzy i złym oszacowaniu ryzyka. Receptą na to jest platforma SyncTrading opracowana przez najlepszych traderów firmy brokerskiej TeleTrade. 

- To platforma gdzie pieniądze inwestorów spotkać mogą wiedzę i doświadczenie najlepszych traderów - mówi Paweł Karpiński z TeleTrade. - Usługa ta pozwala na bezpieczne inwestowanie pieniędzy na rynku Forex nawet osobom bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Dzięki SyncTrading inwestorzy mają podgląd transakcji najlepszych traderów, dzięki czemu mogą je kopiować na swoich kontach, przy zachowaniu pełnej kontroli, przejrzystości i elastyczności własnego rachunku. Inwestor zarabia za każdym razem kiedy zarabia doświadczony trader. Jest to najbardziej przejrzysty i elastyczny sposób handlowania na rynku Forex - dodaje Paweł Karpiński.

Z SyncTrading możesz: monitorować aktywność handlową ekspertów, wybrać najlepszych z nich, automatycznie kopiować ich transakcje i otrzymać zyski bezpośrednio na konto inwestycyjne.

65
02/2016

Opera nie ma przed nim tajemnic. Najlepszym na to dowodem jest trzykrotnie wygrana przez niego Wielka Gra, właśnie z tego tematu.