Inwestycje na czas niepewności: alternatywa dla lokaty na 7%

Podstawą bankowości prywatnej jest zrozumienie potrzeb klienta, a następnie dobranie takich rozwiązań, które umożliwią wspólne osiągnięcie wyznaczonego wcześniej celu. Takiego jak zwrot z inwestycji wyższy niż z depozytów, ale przy zachowaniu typowego dla nich niskiego poziomu ryzyka. 

Rzeczywistość niskich stóp procentowych to spadająca atrakcyjność lokat i problem z efektywnym, a zarazem bezpiecznym lokowaniem środków. W obecnej sytuacji uzyskiwanie stopy zwrotu powyżej 1,5% brutto wymaga podjęcia istotnego ryzyka. Im wyższa oczekiwana stopa zwrotu – tym naturalnie jest ono wyższe. Dostępnym na rynku rozwiązaniem, które łączy zyski z oprocentowania przy konserwatywnym podejściu do ryzyka są inwestycje dwuwalutowe. 

Inwestycja dwuwalutowa to produkt inwestycyjny, który poza możliwością uzyskania gwarantowanych odsetek na poziomie przekraczającym nawet 7 procent w skali roku,  daje także względną płynność zdeponowanych środków. Okres inwestycji to minimum 1 tydzień, a maksimum 6 miesięcy. Środki zawsze wracają na rachunek inwestora na zakończenie inwestycji bez potrzeby uwalniania ich w jakikolwiek sposób. Tym samym inwestor po otwarciu transakcji nie musi się już martwić, kiedy należy ją zamknąć, gdyż ta rozliczy się samoistnie. Taka uproszczona konstrukcja inwestycji dwuwalutowej przypomina w pewnym sensie lokatę z tą różnicą, że łączy w sobie dwie waluty.

Pierwsza z walut, nazywana walutą bazową, to ta, którą inwestor posiada i ma zamiar wykorzystać do zawarcia transakcji. Druga nazywana jest walutą alternatywną i to właśnie w niej, może, ale nie musi, zostać rozliczona transakcja. Wśród dostępnych walut znajdują się PLN, EUR, USD, GBP oraz CHF.  W tych walutach realizowana jest największa część obrotu w polskiej gospodarce,  a ich notowania są powszechnie dostępne. Bank Citi Handlowy w ramach inwestycji dwuwalutowej udostępnia swoim klientom należącym do segmentu Gold oraz Citigold Private Client dostęp do dedykowanego eksperta ds. rynku walutowego, który informuje na miejscu w oddziale lub telefonicznie o aktualnej sytuacji na rynku walutowym, oraz  o możliwościach  zawarcia transakcji bezpośrednio na rynku walutowym lub w formie inwestycji dwuwalutowej. Najwyższe oprocentowania dla transakcji zawieranych na jeden miesiąc potrafią przekraczać 7 procent w skali roku. Biorąc pod uwagę bardzo zachowawczy profil akceptowalnego ryzyka przy tego typu rozwiązaniu,  inwestycja dwuwalutowa potrafi być odpowiedzią na każdą sytuację rynkową. 

Możliwość zawierania transakcji przez telefon powoduje, że inwestorzy są w stanie założyć inwestycję dwuwalutową w ciągu zaledwie kilku minut po pierwszej wizycie w oddziale. Wszystko za sprawą procesu zakładającego dokładne monitorowanie transakcji klientów przez dedykowanego eksperta, który informuje o jej zakończeniu. W dniu finalizacji produktu inwestor otrzymuje telefoniczną informację o wyniku inwestycji i jeśli jest zainteresowany może podjąć decyzję o kolejnej transakcji. W takim przypadku określa czas trwania nowej inwestycji po określonym z góry kursie walutowym oraz przy gwarantowanym   oprocentowaniu, które na rynku potrafi zmieniać się każdego dnia. Co szczególnie istotne w przypadku inwestycji dwuwalutowej, to, że raz ustalone telefonicznie warunki są wiążące na cały okres jej trwania. Tym samym, nawet późniejsze potencjalne obniżki oprocentowania nie wpływają na przebieg już zawartej transakcji.

Potencjał wysokiego oprocentowania w połączeniu z prostotą mechanizmu inwestycji dwuwalutowej składa się na jej atrakcyjność. Szczególnie przy dużej niepewności na  światowych rynkach. Oczywiście produkt ten, z uwagi na fakt, że może oferować ponadprzeciętne zyski przy niższych rynkowych stopach procentowych, jest obarczony ryzykiem walutowym.

Niniejszy artykuł stanowi swoiste zaproszenie dla każdego, kto chciałby uzyskać więcej informacji na temat szczegółów tego produktu  do oddziału Citi Handlowy w Trójmieście.

Trójmiasto to jedno z najważniejszych punktów na inwestycyjnej mapie Polski. To dlatego właśnie tutaj, globalny bank jakim jest Citi Handlowy zdecydował się otworzyć w 2015 roku swój najnowocześniejszy oddział bankowości prywatnej w Polsce. Wzorowany na placówce z Singapuru jest jednym z najnowocześniejszych oddziałów na świecie. 

Na XVIII piętrze najwyższego w trójmieście wieżowca biurowego Neptun przy al. Grunwaldzkiej 103A mieści się oddział Citigold, w którym Klienci mogą dokonać wszelkiego rodzaju transakcji finansowych jak również spotkać się z Opiekunami Klienta Zamożnego. Każdy Klient oprócz dedykowanego Opiekuna do swojej dyspozycji ma również Eksperta ds. Rynku Walutowego oraz w ramach świadczonej unikatowej usługi Bankowego Doradztwa Inwestycyjnego, Menedżera Inwestycyjnego.

Najłatwiej będzie się o tym przekonać odwiedzając naszą placówkę, do czego serdecznie Państwa zachęcam.

64
01/2016

Otwarta, ambitna i - jak mówi o sobie - na co dzień trochę roztrzepana, ale jak trzeba bardzo dobrze zorganizowana.