Święto pomorskiej adwokatury

Koncert Leszka Możdżera w Filharmonii Bałtyckiej uświetnił obchody 70-lecia Pomorskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie izba zrzesza  800 czynnych zawodowo adwokatów i 300 aplikantów adwokackich. 


Matylda Promień

Zwieńczeniem obchodów i jubileuszowych wydarzeń była uroczystość w Filharmonii Bałtyckiej, podczas której laudację wygłosi prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, a adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku, wręczył zasłużonym adwokatom izby pomorskiej ordery i odznaczenia.

Historia adwokatury na Pomorzu rozpoczęła się 17 października 1945 r. Wtedy to została powołana Tymczasowa Rada Adwokacka w Gdańsku. Była pierwszą Radą na Ziemiach Odzyskanych i swoim zasięgiem terytorialnym obejmowała obszar Pomorza od Elbląga do Szczecina, czyli ówczesne województwa gdańskie, koszalińskie i szczecińskie. 

Pierwsza jej siedziba znajdowała się w kancelarii wicedziekana Edmunda Szabłowskiego w Sopocie przy ul. Żeromskiego 7. Niemal natychmiast po powołaniu Rada przystąpiła do tworzenia list adwokatów mogących na terenie Izby prowadzić stałą praktykę oraz listy aplikantów adwokackich. Adwokaci udzielali się też społecznie. 

Pod koniec 1955 roku Rada Adwokacka w Gdańsku otrzymała od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku uszkodzone w wyniku działań wojennych kamieniczki przy ul. Chlebnickiej 48/51. W tym miejscu rozpoczęto budowę Domu Adwokata, który oddano do użytku w 1972 r. Do dziś znajduje się tam siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Na początku lat 80. XX wieku wzrosło zapotrzebowanie na obronę osób oskarżonych o działalność opozycyjną, sądzonych w procesach politycznych. Na kartach historii Izby Gdańskiej zapisał się udział adwokatów m.in. w takich postępowaniach jak proces Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej z roku 1982, czy tzw. proces gdański z roku 1985, gdzie oskarżonymi byli związani z Solidarnością działacze antyrządowego podziemia. 

Po roku 1989 adwokaci uzyskali prawo do wykonywania zawodu w formie indywidualnych kancelarii adwokackich, która obecnie stanowi przeważającą formę prowadzenia praktyki adwokackiej. Od roku 2008 Izba Adwokacka w Gdańsku przyjęła oficjalną nazwę Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku. W roku 2010 Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbywał się w Gdańsku, wybrał na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej członka Pomorskiej Izby Adwokackiej Andrzeja Zwarę.