ECS Muzeum Roku 2016!

Europejskie Centrum Solidarności wyróżnione nagrodą Muzeum Roku 2016! Nagrodę przyznaje komisja kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w kwietniu 2016 roku, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego.


Matylda Promień

Nagroda jest przyznawana placówkom wnoszącym znaczący wkład w objaśnianie i promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jurorzy docenili sposób, w jaki przedstawiona została historia Solidarności i jej wkład w zmianę na geopolitycznej mapie świata. Organizowane przez gdańskie centrum wydarzenia i jego program czynią z ECS-u forum współczesnej Europy i centrum dialogu o współczesnym świecie. ECS łączy historię z życiem teraźniejszym i stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy kulturą i demokracją. 

- 25 lat po upadku muru berlińskiego Europa zaczyna znowu myśleć o budowie nowych murów. W tej rzeczywistości Europejskie Centrum Solidarności tworzy silne zaplecze dla organizacji działających na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka - podkreśliła w uzasadnieniu przyznania nagrody sprawozdawczyni, serbska posłanka Vesna Marjanović. 

Europejskie Centrum Solidarności otworzyło swoją obecną siedzibę 31 sierpnia 2014 roku.