Kieruj bez procentów

Do tegorocznej edycji kampanii społecznej „Kieruj bez procentów”, zorganizowanej przez Miasto Gdańsk przy dofinansowaniu rządowego programu „Razem bezpieczniej”, przyłączyła się między innymi firma Lellek Group, będąca właścicielem salonu Porsche Centrum Sopot. Na temat  inicjatywy rozmawiam z Radosławem Nowakiem, koordynatorem akcji z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Pawłem Chałupka, Dyrektorem Zarządzającym Porsche Centrum Sopot. 


prestiz

Panie Radosławie, jakie cele przyświecają Państwu organizując takie przedsięwzięcia?  Skąd wziął się  pomysł?

Radek Nowak: Projekt ten realizujemy od 10 lat i wzorem lat ubiegłych, zakłada on szerokie współdziałanie jednostek samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz NGO’S na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zmniejszenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - w oparciu o budowanie lub wsparcie  koalicji w miastach partnerskich. W każdym roku w projekcie kładziemy nacisk na konkretne elementy. W tym roku jest to edukacja młodzieży oraz przygotowanie filmu, który stanie się instrukcją dla nauczycieli w szkołach do prowadzenia zajęć z nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Film ten realizowany jest wspólnie z Fundacją Citizen Project, Fundacją EZZEV oraz firmą Reaguj Ratuj. Produkcja ma na celu podniesienie wiedzy młodych ludzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i w naszym najbliższym otoczeniu – poprzez nabycie przez młodych ludzi umiejętności ratowania życia i odwagi do wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce. Film był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu rządowego programu Razem bezpieczniej, Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Miasta Gdańsk oraz partnera biznesowego Lellek Group. 

Jednym z partnerów akcji jest Porsche Centrum Sopot. Co skłoniło firmę Lellek Group, którą Pan reprezentuje, do włączenia się w akcję „Kieruj bez procentów”?

Paweł Chałupka: Jako dystrybutor markowych samochodów LELLEK GROUP świadomy jest zobowiązań etycznych, jakie wiążą się z branżą samochodową. To właśnie troska o bezpieczeństwo na polskich drogach skłoniła Porsche Centrum Sopot do wzięcia udziału w kampanii społecznej Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów” prowadzonej przez GCPU. Porsche promuje wizerunek kierowcy kompetentnego i odpowiedzialnego. Trzeźwość umysłu za kierownicą to gwarancja udanej jazdy.

Czy w takim razie włączenie się w kampanię wpłynęło na wizerunek firmy, którą Pan reprezentuje?

P.C.: Włączenie się w projekt podkreśla zaangażowanie firmy w rozwiązywanie problemów społecznych, m.in. takich jak bezpieczeństwo na drogach. Społeczna odpowiedzialność biznesu zobowiązuje nas jako dystrybutora markowych samochodów do myślenia w szerokim kontekście o bezpieczeństwie naszych Klientów. 

Czy problem alkoholowy kierowców, na przestrzeni ostatnich lat się nasila czy maleje?

R.N.: Ze statystyk policyjnych wynika, że na przestrzeni dziesięciu lat spada liczba nietrzeźwych kierowców. Te wyniki nie muszą być oczywiście bezpośrednim skutkiem kampanii, nie zmienia to jednak faktu, że policja pomorska widzi zmianę. Biorąc pod uwagę to, że młodych osób w tych statystykach jest mniej, możemy przypuszczać, że jest to także efekt działań edukacyjnych. Przez te lata, w których systematycznie - wspólnie z Policją, PRBRD i innymi partnerami - pracujemy z młodzieżą , uczymy pierwszej pomocy i refleksji nad swoimi zachowaniami - można przypuszczać, że te tysiące przeszkolonych młodych ludzi są teraz kierowcami i mają zdrowszy stosunek do spożywania alkoholu.

W takim razie jak we własnym zakresie możemy walczyć z tym problemem?

P.C.: Nasze zdanie na ten temat pokrywa się z opinią specjalistów z GCPU. Możemy mówić o kreowaniu mody na zachowania bezpieczne - społecznie pożądane.  Naszym zdaniem należy stawiać na wspólną odpowiedzialności, nazywanie rzeczy po imieniu, modelowanie od najmłodszych lat zachowań i postaw wykluczających prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu. W rozwoju społecznym młodego człowieka dorośli odgrywają bardzo istotną rolę i to się nie zmieni. Jeżeli staniemy się autorytetem, mamy potężny wpływ na kształtowanie się odpowiedzialności społecznej młodego człowieka.

Czy uważa Pan, że problem pijanych kierowców uda się kiedykolwiek wyeliminować całkowicie?

R.N.: Całkowicie raczej nie, ale jesteśmy przekonani, że można próbować dotrzeć z działaniami profilaktycznymi do wszystkich kierowców. Włączyć ich w edukację z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedzialności za siebie oraz innych na drogach - poprzez działania z zakresu profilaktyki szkolnej oraz akcje kampanijne. W ostatnim czasie zauważamy zmiany w kampaniach społecznych, poruszających tematykę bezpieczeństwa na drogach, polegające na zmianie odbiorców  w postaci zmiany bezpośrednich kampanii. Są one coraz częściej kierowane do całego społeczeństwa, a nie tylko kierowców. Jest to konkretny komunikat o tym, że odpowiedzialność za ryzykowane zachowania nie leży tylko po stronie kierowcy. 

 

Więcej informacji o akcjach znaleźć można na dedykowanych stronach na Facebooku:
www.facebook.com/Porsche-Centrum-Sopot-345424222211294
www.facebook.com/KierujBezProcentow