Zbrojownia Sztuki na 70-lecie ASP

Po trzech latach prac renowacyjnych i adaptacyjnych Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otworzyła zabytkowy parter Wielkiej Zbrojowni, gdzie będzie prowadzić swoją działalność Zbrojownia Sztuki. Uroczyste otwarcie było jednocześnie zwieńczeniem obchodów 70. rocznicy powstania ASP.


Max Radke

15 października 1945 roku to pierwszy z kamieni milowych w historii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tego dnia rozpoczął się pierwszy w historii rok akademicki Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie. Powołali go do życia zaprzyjaźnieni artyści. Były to małżeństwa Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie oraz Janusz Strzałecki. Ten ostatni został pierwszym rektorem uczelni. 

Instytut z końcem roku przemianowany został na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych. Zajęcia odbywały się w willi przy ulicy Obrońców Westerplatte 24 w Sopocie, zwaną Willą Bergera. Na pierwszy rok studiów zgłosiły się 22 osoby. Instytut posiadał dwie pracownie malarskie pracownię rysunku wieczorowego, pracownię kompozycji płaskiej i przestrzennej.

Pierwsza połowa lat 50-tych to okres sukcesów tzw. szkoły sopockiej, a także pracy artystów przy renowacji Drogi Królewskiej w Gdańsku, zwieńczony w maju 1954 roku przeniesieniem uczelni do Wielkiej Zbrojowni przy Targu Węglowym w Gdańsku. W 1969 roku rektorem został  znakomity malarz profesor Władysław Jackiewicz. Swoją funkcję pełnił przez 12 lat, najdłużej ze wszystkich rektorów w historii uczelni. W 1971 roku rozpoczął on reorganizację, w której wyniku uczelnię tworzyły 2 wydziały: Malarstwa i Rzeźby oraz Projektowania Plastycznego. 

W latach 80. pojawiło się w gdańskiej uczelni nowe pokolenie artystów. Do najbardziej znanych należą: Janusz Akermann, Jarosław Bauć, Wiesław Zaremba, Roman Gajewski. Ich ekspresyjne prace wyznaczają nowy etap w rozwoju malarstwa gdańskiej szkoły. Nadal w tym okresie dyscypliną dominującą w szkole jest malarstwo, zaraz po nim dużą popularnością cieszy się grafika. Do najsłynniejszych dzieł tego czasu należy logo „Solidarności” zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, absolwenta gdańskiej uczelni.

W 1981 roku następuje zmiana rektora. Władysława Jackiewicza zastępuje profesor Franciszek Duszeńko, znakomity rzeźbiarz, współautor pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. W początku lat 80-tych środowisko artystyczne, w tym te związane z uczelnią, włączyło się w ruch demokratyzacji. Stan Wojenny, rozwiązanie Związku Polskich Artystów Plastyków i powołanie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików spolaryzowało twórczość na sferę oficjalną i nurt kultury niezależnej. 

W drugiej połowie lat 80-tych wielu artystów uczelni uczestniczyło w ruchu młodej sztuki, tzw. ekspresji lat 80-tych. Mowa ty głównie o takich artystach, jak  Grzegorz Klaman, Janusz Akermann, Sławomir Witkowski, Marek Model i inni. Lata 90. przyniosły kolejne zmiany. Dominującym nurtem stała się tzw. sztuka krytyczna. W związku z tym pojawiły się nowe pracownie dyplomowe nowych mediów. W 1996 roku rektorem zostaje malarz i grafik, profesor Jerzy Krechowicz. W tym roku uczelnia uzyskała też status Akademii Sztuk Pięknych.

W lutym 2007 roku Senat Akademii Sztuk Pięknych uchwałą powołał do życia odrębny Wydział Grafiki. Rok później obowiązki rektora przejmuje profesor Ludmiła Ostrogórska, absolwentka gdańskiej uczelni, która dyplom uzyskała w 1974 r. w pracowni profesora Franciszka Duszeńki. Wcześniej, w latach 99-2005 była dziekanem Wydziału Rzeźby. Za jej kadencji rozpoczął się remont Wielkiej Zbrojowni, która swoją nową działalność rozpoczyna właśnie jako Zbrojownia Sztuki.

- To jest nowy rozdział w dziejach uczelni, jeszcze nieopisany. Zbrojownia Sztuki jest realizacją idei Akademii Otwartej. Zamiarem ASP było stworzenie przestrzeni artystycznej i kulturotwórczej, gdzie będzie można uczestniczyć w różnych projektach, w których edukacja, kultura i sztuka łączą się ze sobą – mówiła profesor Ludmiła Ostrogórska. 

Władze uczelni chcą, aby Zbrojownia Sztuki, oprócz miejsca wystaw czasowych i debat, służyła różnego rodzaju warsztatom edukacyjnym, adresowanym dla osób spoza ASP. Z okazji obchodów 70-lecia powstania gdańskiej ASP otwarta została także w sobotę przekrojowa wystawa pt. „Metafora i rzeczywistość” prezentująca prace ok. 130 pracowników naukowych uczelni ze wszystkich wydziałów. 

Dziś na ASP w Gdańsku uczy się ok. tysiąca studentów na poziomie licencjackim i magisterskim, na czterech wydziałach: Architektury i Wzornictwa, Grafiki, Malarstwa oraz Rzeźby i Intermediów. Na uczelni działa Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, który kształci w ramach kierunku edukacja artystyczna. Kadra akademicka liczy ok. 145 osób. Co roku mury uczelni opuszcza ok. 270 absolwentów.