Finanse dla marynarzy

Marynarze to wyjątkowa grupa zawodowa, szczególnie jeśli chodzi o traktowanie ze strony instytucji finansowych, podatkowych, czy ubezpieczeniowych. Z jednej strony ludzie zamożni, z ponad przeciętnymi  dochodami, z drugiej zaś strony mający problemy z dostępem do kredytów, czy rozliczeń podatkowych. O tym jak te problemy rozwiązać rozmiawiamy z zespołem z kancelarii finansowo-prawnej dla marnarzy  Easy Ocean.


prestiz

Easy Ocean to kancelaria finansowo - prawna dla marynarzy – skąd pomysł na taką firmę?

Wszyscy wychowywaliśmy się w rodzinach marynarskich w związku z czym w naturalny sposób dostrzegaliśmy specyfikę i potrzeby marynarzy i ich rodzin. Każdy z nas specjalizował  się w życiu zawodowym w różnych obszarach:  prawa, podatków, ubezpieczeń i finansów i w tym  zakresie obsługiwał marynarzy. Naturalnym było połączenie naszej  wiedzy i doświadczenia i stworzenie miejsca, w którym marynarz i jego najbliżsi znajdą kompleksową obsługę. Jesteśmy prekursorami pomysłu na firmę, która łączy usługi w zakresie prawa, podatków, finansów i ubezpieczeń.

Z jakimi problemami najczęściej spotykają się marynarze jeśli chodzi o swoje finanse i jak pomaga im rozwiązać te problemy Easy Ocean?

Marynarze dla wielu instytucji, urzędów, czy banków to „trudny orzech do zgryzienia”. Sami zainteresowani borykają się z brakiem czytelnej informacji podatkowej, niepewnością co do możliwości pozyskania kredytu lub są już obarczeni dużą ilością drogich kredytów. W takim wypadku, przy współudziale specjalistów z poszczególnych dziedzin przekazujemy wiedzę i wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania nie tylko dla marynarzy, ale także ich rodzin. 

Co powinni brać pod uwagę marynarze i ich rodziny w przypadku wyboru ubezpieczenia? Czy są jakieś konkretne produkty ubezpieczeniowe dla tej grupy zawodowej?

Istotne jest by produkty były tak dobrane, aby zapewniały pełną ochronę w każdej sytuacji i w każdym miejscu na świecie – by w polisie nie było wyłączeń odpowiedzialności w związku ze świadczeniem pracy na morzu. Jako kancelaria EO przyczyniliśmy się do stworzenia przez firmy ubezpieczeniowe produktu dedykowanego tej grupie zawodowej. Jedną z nowości jaką posiadamy w ofercie jest ubezpieczenie od utraty pracy, stanowiące przełom na rynku ubezpieczeń marynarskich. 

Marynarz z reguły ma wysokie dochody, a co za tym idzie ma zdolność kredytową. Dla wielu banków kontrakty nie są jednak wystarczającą gwarancją stabilności zatrudnienia, co jest przeszkodą w uzyskaniu wysokich kredytów. Jak z tym problemem radzi sobie EO?

Rzeczywiście banki niechętnie biorą na siebie ryzyko wynikające z formy zatrudnienia naszych klientów oraz waluty w jakiej otrzymują wynagrodzenie. Jedną z przyczyn jest wprowadzenie rekomendacji S6, która to ograniczyła możliwość udzielania kredytu hipotecznego w walucie innej niż waluta dochodu kredytobiorcy. Dodatkowo wiele banków wycofało ze swojej oferty kredyty walutowe. Monitorując na bieżąco rynek finansowy dobieramy takie rozwiązania, które w danej sytuacji są najlepsze, dzięki czemu potrafimy obsłużyć klientów osiągających dochody nie tylko w walutach : USD, EURO, GBP, ale również w walutach: NOK i SEK. 

Marynarze mają często kontrakty z armatorami zagranicznymi i jak to wpływa na proces rozliczeń podatkowych z polskim Urzędem Skarbowym?

Jest to jeden z tych obszarów, gdzie pojawia się najwięcej komplikacji dla naszych klientów, a naszą rolą jest je skutecznie przezwyciężać. Wynikają one z nieprzejrzystości polskiego prawa podatkowego oraz niejednolitej interpretacji przepisów dokonywanej przez urzędy skarbowe. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Wymaga to specjalistycznej wiedzy zarówno o polskim, jak i międzynarodowym systemie podatkowym. 

Na czym polega pomoc Easy Ocean w kwestiach podatkowych i jakie korzyści płyną z takiej pomocy? 

W tym zakresie zapewniamy marynarzom, pełną analizę prawną i podatkową ich statusu zatrudnienia. W zależności od sytuacji prawnej dajemy marynarzom możliwość reprezentowania przed organami skarbowymi. Korzyścią dla klienta jest to co zostało wspomniane wcześniej, a mianowicie pewność co do obowiązku lub braku obowiązku rozliczania się z Urzędem Skarbowym oraz informacja o ewentualnej wysokości należnego podatku.

Jakie macie plany na rozwój? 

Marynarze jako grupa zawodowa funkcjonująca w rozproszeniu są pomijani w jakichkolwiek przywilejach. Naszym celem jest również promowanie ich w sposób podobny jak dzieje się to w przypadku wolnych zawodów, nie tylko w instytucjach finansowych, ale również u innych przedsiębiorców, celem pozyskania dla nich przywilejów, rabatów, czy specjalnych produktów. Jako Kancelaria chcemy zwrócić uwagę na potrzeby i potencjał jaki jest w tej grupie zawodowej. Chcemy być kojarzeni jako firma pierwszego wyboru i pierwszego kontaktu dla marynarzy.