Wzornictwo w biznesie

Design, czyli wzornictwo, zyskuje coraz większą uwagę marketerów i coraz częściej staje się głównym czynnikiem sukcesu lub porażki firmy lub produktu na rynku. Takie wnioski płyną z dyskusji podczas Pomorskiego Śniadania Biznesowego zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w restauracji hotelu Villa Baltica w Sopocie.


prestiz

Spotkanie poświęcone było tematyce designu w biznesie, a poprowadziła je Dominika Czechowska – Mrozińska - doświadczony i kompetentny trener oraz doradca biznesowy z doskonałą znajomością zagadnień związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem strategii biznesowych, innowacji i kreowaniem kierunków rozwoju firm. 

- Nie da się ukryć, że wzornictwo wywiera wszechstronny wpływ na różne aspekty marketingowego zarządzania produktem, m.in. ukierunkowuje zachowania nabywców i wpływa na ich doświadczenia, wyróżnia produkt i wpływa na jego pozycjonowanie, kształtuje percepcję marki. Wzornictwo jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu - mówiła Dominika Czechowska – Mrozińska. 

Według badań, firmy, które stosują zintegrowane podejście do wzornictwa, nie muszą konkurować ceną w tym stopniu, co firmy niestosujące tego podejścia. Przeciętnie firmy, dla których wzornictwo jest istotnym zasobem, dzięki zastosowaniu wzornictwa osiągają dodatkowe 6,3 proc. udziału w rynku. Badania Autodesk w USA dowiodły także, że 75 proc. młodych Amerykanów w wieku 18–29 lat twierdzi, że wzornictwo miało główny wpływ na ich ostatni zakup produktu, który „musieli mieć”.

Wzornictwo często jest głównym wyróżnikiem produktu oraz marki decydującym często o ich wartości.  Jest swoistym miksem estetyki, stylu i funkcjonalności, który ma funkcjonować w świadomości konsumenta jako kompleksowa oferta i wpływać na jego emocje (branding emocjonalny). To, jak się czuje nabywca w sklepie, jest efektem wielu starannie zaplanowanych elementów, z których projekt jest najistotniejszy. Mamy tu projekt samego pomieszczenia, oddziaływanie kształtów, kolorów, przestrzeni, układów ekspozycji, a w końcu samych produktów, które, silnie oddziałując na samopoczucie i nastrój klienta, wpływają na jego zachowanie.