Fotochemiczna innowacja

Joanna Ortyl, autorka projektu "Fotoinicjatory polimeryzacji" laureatką piątej edycji konkursu Darboven Idee Grant. Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, którą znakomitym recitalem uświetniła Justyna Steczkowska. Laureatka najbardziej innowacyjnego biznesplanu odebrała 100 tysięcy złotych, które pomogą jej w rozwoju projektu. 


Matylda Promień

Pięcioosobowe jury konkursu, na czele z Ewą Plucińską stanęło przed bardzo trudnym wyborem. Spośród 250 pomysłów wyłoniono 6 finałowych. Nagrodę główną przyznano Joannie Ortyl za projekt „Fotoinicjatory polimeryzacji”. 

Dotyczy on produkcji i sprzedaży związków chemicznych pełniących rolę fotoinicjatorów, czyli związków rozpoczynających proces otrzymywania polimerów. Brzmi skomplikowanie? Nic dziwnego, wszak w konkursie Darboven Idee Grant startują tylko i wyłącznie innowacyjne projekty, często będące jeszcze w fazie badawczej. Wśród nich często są projekt mające przełomowe znaczenie dla wielu branż. Czy nagrodzony projekt będzie miał takie znaczenie dla branży przemysłowej? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Stosowane dotychczas w przemyśle systemy fotoinicjujące wykazują szereg mankamentów. Stanowi to niezwykle istotny problem technologiczny wynikający z faktu, że w momencie stosowania tradycyjnych systemów, konieczne jest stosowanie wysokosprawnych źródeł światła o dużej mocy oraz nie jest możliwe w pełni wykorzystanie ich energii, której znaczna część jest bezpowrotnie tracona, bez możliwości efektywnego wykorzystania w systemie produkcyjnym.

Projekt Joanny Ortyl obejmuje badania nad zwiększeniem szybkości procesów utwardzania powłok polimerowych poprzez opracowanie innowacyjnych fotoinicjatorów polimeryzacji, które charakteryzowałyby się lepszymi parametrami niż te dotychczas stosowane. Poszukiwania efektywniejszych fotoinicjatorów są w pełni uzasadnione z punktu widzenia późniejszych zastosowań uzyskanych związków w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych. Niewątpliwie zastosowanie nowatorskich inicjatorów zapewni również lepsze wykorzystanie energii emitowanej ze źródeł światła, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu polimeryzacji.

W skali przemysłowej fotopolimeryzację najczęściej stosuje się do wytwarzania powłok polimerowych w postaci farb, lakierów, i klejów nakładanych na różne podłoża (np.: metal, drewno, tworzywo sztuczne i papier). Praktyczne zastosowanie wynalazku to przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji i możliwość wykorzystania opracowanych związków w różnych produktach końcowych (farby, kleje, lakiery) oraz różnych branżach. Odbiorcami wynalazku mogą być: zakłady poligraficzne drukujące na tworzywach sztucznych, producenci farb, producenci mebli, producenci z przemysłu motoryzacyjnego, producenci powłok ochronnych i dekoracyjnych (mieszalnie farb i lakierów), producenci klejów.

Joanna Ortyl jest doktorem nauk chemicznych, aktualnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej. Konkurs Darboven Idee Grant to pomysł Alberta Darbovena, właściciela kawowego holdingu. Odwaga, innowacyjność, znajomość sytuacji rynkowej i zmysł gospodarczy to tylko niektóre wymogi, jakie musi spełniać przyszła laureatka. Ten konkurs jednocześnie motywuje kobiety do tego, aby spróbowały swoich sił w świecie biznesu i rozwinęły, a następnie zrealizowały własne koncepcje rynkowe.