Kobiety o kobietach

Za wpływ, jaki wywarła na postrzeganie roli kobiet we współczesnej Polsce - tak organizatorzy Kongresu Kobiet Pomorza umotywowały przyznanie swojego wyróżnienia Danucie Wałęsie. Kongres przyznał również trzy wyróżnienia dla wybitnych kobiet szczególnie zasłużonych dla Pomorza. 


Matylda Promień

Wyróżnienia te otrzymały: Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Olga Krzyżanowska, była wicemarszałek Senatu oraz prof. Ewa Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, nazywana "matką feminizmu" w Trójmieście.

Podczas kongresu rozmawiano o tym, z jakimi problemami borykały się kobiety w pierwszych latach po transformacji ustrojowej, jak zmieniło się życie kobiet od tego czasu i jakie wyzwania wciąż stoją przed nimi. Odbyły się panele tematyczne, na których poruszano tematy ważne dla każdej kobiety. Tematem przewodnim IV kongresu była rocznica 25-lecia odzyskania przez Polskę wolności i to, co ten czas dał Polkom. Sporo emocji wywołała dyskusja o społecznym kreowaniu powinności żon, matek, babć i córek. Kobiety zastanawiały się czy faktycznie muszą poświęcać swoje pasje czy życie zawodowe na rzecz, na przykład, wychowywania dzieci. 

W związku z tym, że termin kongresu zbiegał się z terminem wyborów samorządowych, nie mogło zabraknąć dyskusji o roli i znaczeniu kobiet w polityce. Zwrócono przede wszystkim uwagę na fakt, że w całym województwie pomorskim partie polityczne wysunęły jedynie trzy kandydatury kobiet w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Co prawda, samodzielnie startowało więcej kobiet, niemniej – jak mówiła Lidia Makowska z Trójmiejskiej Akcji Kobiecej – musiały one organizować własne komitety, co już na starcie stawiało je w gorszej sytuacji. 

Lidia Makowska podkreślała także fakt, że kobiet jest dużo mniej na listach wyborczych i zazwyczaj otrzymują na nich gorsze miejsca, co przekłada się na słabszy wynik wyborczy. Warto wiedzieć, że na pierwszych miejscach list do rad miast w Polsce było tylko 8 procent kobiet, a do rad gmin jedynie 3 procent.

Polecane artykuły

nic