Poetyka w grafice

Techniczny perfekcjonizm, przejrzystość struktury oraz solidna dawka emocji - takie są prace Sławomira Grabowego, gdańskiego artysty zajmującego się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Jego prace można było oglądać w galerii Lindenau w Gdańsku. 


Matylda Promień

Sławomir Grabowy to uznane nazwisko na polskim rynku artystycznym. Brał udział w ponad 270 wystawach, jest też autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w różnych miastach Polski i laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień.

Najbardziej codzienna codzienność, zaniechana przez wszystkich powszedniość, są przedmiotem jego szczególnego zainteresowania. Uzyskują w odbiorze twórcy swoistą poetykę i w jego rysunkach i grafikach nabierają symbolicznej wymowy. Te subtelne, kreskowe struktury potrafią przekazać refleksje i oddać szeroką skalę odczuć i klimatów.

Są takie kompozycje, które wyrażają dramatyczne rozdarcie, są takie, które przywodzą myśl o biegu czasu i o nieuchronności przemijania. Są też takie, które budzą niepokój czegoś nieodwracalnie utraconego, a inne niosą radość i jednocześnie kryją jakąś tajemnicę. Niewątpliwie prace Sławomira Grabowego wzbudzają wiele emocji i zmuszają do refleksji.