Strategia i ludzie

Jak rekrutować, aby talent pracownika przyczyniał się do rozwoju i ekonomicznego sukcesu firmy? Czym jest Employer Branding? Takim zagadnieniom poświęcona była pierwsza z cyklu konferencji „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu”, zorganizowana w ramach projektu MURSK - Model Usługi Rozwoju Strategicznych Kompetencji. 


prestiz

Celem projektu realizowanego przez konsorcjum Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, jest edukacja małych i średnich firm w obszarze zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi.

– Każdy proces rekrutacji powinniśmy rozpocząć od dokładnej diagnozy potrzeb organizacji. To punkt wyjścia do przygotowania i publikacji ogłoszenia oraz dalszych działań. To klucz do sukcesu firmy – mówi Dominika Kotula HR Manager z Blue Media – jeden z prelegentów konferencji.

Proces rekrutacji pokazano w powiązaniu z innymi działaniami HR, m.in. budowaniem środowiska pracy przyjaznego pracownikom. Mogą to być przykładowo działania uwzględniające potrzeby zespołu, czy też opracowanie specjalnej oferty skierowanej do pracowników, jak np. pakiety zdrowotne, czy edukacyjne. Efektem takich działań jest zarówno podniesienie zaangażowania już zatrudnionych, jak i zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracownika, a co za tym idzie łatwiejsze pozyskiwanie nowych talentów. Świadoma strategia w tym zakresie to Employer Branding, czyli budowanie wizerunku dobrego pracodawcy. 

Tomasz Nalewajko, prezes zarządu Human Focus, zwrócił uwagę, że brak celów długodystansowych w firmie uniemożliwia prawidłowy dobór i rozwój pracowników, w kierunku najbardziej korzystnym dla firmy. Zapoznanie pracowników z celami strategicznymi pozwala m.in. efektywnie połączyć rozwój kompetencji poszczególnych osób z rozwojem firmy.

– Projekt MURSK dedykowany jest małym i średnim firmom, i ma na celu stworzenie usługi, która ma pomóc w planowaniu strategii rozwoju firmy, uwzględniając w tym procesie jednocześnie zarządzanie kompetencjami pracowników – wyjaśnia Marcelina Przybysz, koordynator w Agencji Rozwoju Pomorza. 

Usługa pozwoli właścicielom firm wraz z zespołami pracowników przejść krok po kroku od diagnozy stanu przedsiębiorstwa, przez określenie celów biznesowych do zbudowania planu rozwoju uwzględniającego rozwój kompetencji.