Pieniądze dają szczęście

W grudniu więcej wydajemy (co oczywiście wykorzystują galerie handlowe), ale też chętniej dzielimy się tym co mamy z potrzebującymi. Za skrótem CSR (ang. Corporate Social Responsibility) kryje się koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne, w tym pomoc organizacjom pozarządowym. W Trójmieście nie brakuje i gigantów i tych mniejszych firm, które angażują się w różne działania tego typu.

Przykładem dobrze rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu jest Grupa Lotos. Paliwowy gigant angażuje się w wiele programów społecznych, a jego wizytówką jest działalność w sporcie. 

I nie chodzi tu tylko o grube miliony z funduszu sponsoringowego idące m.in. na rajdy samochodowe, piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę, ale przede wszystkim o inicjatywy mające na masową skalę zaszczepiać wśród dzieci i młodzieży miłość do sportu i rekreacji. Przykładem może być wieloletnia inwestycja w skoki narciarskie i prowadzenie programu "Szukamy następców mistrza", dzięki któremu po zakończeniu kariery przez Adama Małysza, w polskich skokach nie nastała próżnia. 

Lotos angażuje się też w wiele Podobnym programem jest "Biało – zielona przyszłość z Lotosem". Dzięki niemu metodycznym i wieloletnim treningiem objętych jest tysiące młodych talentów piłkarskich, a profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym ok. 400 dzieci z największym potencjałem sportowym.

W CSR angażują się też pracownicy firmy, choćby poprzez akcję „Nakręcony LOTOS” polegającej na dobrowolnym zbieraniu zakrętek typu PET. Środki przekazywane są bezpośrednio z firmy recyklingowej do organizacji pożytku publicznego, która zakupuje za otrzymaną kwotę sprzęt rehabilitacyjny dla wybranej osoby niepełnosprawnej lub przekazuje je bezpośrednio tej osobie. Akcja nabrała tak dużych rozmiarów, że włącza się w nią wiele podmiotów zewnętrznych, które dostarczają nakrętki. 

Podobną drogą zmierza Grupa Energa. Program ENERGA dla Ciebie, obejmujący pięć głównych obszarów: sport,  edukację, mecenat, dobroczynność i przyrodę, realizowany jest poprzez Fundację Energa. Pracownicy Grupy Energa m.in. biorą udziału w programie „Pomagaj z ENERGĄ”. Wskazując organizację pożytku publicznego działającą w pobliżu, mają wpływ na przekazanie darowizn. W efekcie dotychczasowych pięciu edycji programu pomoc otrzymało ponad 300 organizacji w łącznej kwocie blisko 4 mln zł. 

Największą inicjatywą jest Energa Athletic Cup, projekt, którego najważniejszym celem jest popularyzacja aktywności ruchowej i wychowanie młodzieży w sportowym duchu „Fair Play”, jako alternatywy dla coraz częściej występujących patologii społecznych. Przykładem sportu uniwersalnego jest właśnie lekkoatletyka, opierająca się na naturalnych formach ruchu – bieg, skok, rzut, co stanowi o możliwości jej uprawiania niemalże w każdych warunkach i przez każdego, nie rodzi też agresji. Na podobnych zasadach opiera się także program Energa Sailing, czyli program edukacji żeglarskiej realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. 

O społecznej odpowiedzialności biznesu nie zapominają także w koncernie LPP. Firma wspomaga finansowo podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, aktywnie uczestniczy w lokalnym porozumieniu „Dolne Miasto Otwarte” – programie społecznym realizowanym w ramach rewitalizacji tej gdańskiej dzielnicy, w której znajduje się centrala LPP. Najnowszym projektem CSR jest LPP – Miasto Kobiet. Jego celem jest popularyzacja badań mammograficznych zarówno wewnątrz firmy, wśród zatrudnionych w LPP kobiet, jak i w środowisku lokalnym – w Trójmieście. 

Ale CSR jest ważny nie tylko dla trójmiejskich gigantów gospodarczych. Także nieduże firmy coraz częściej rozumieją, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Przykładem jest choćby AB Inwestor, firma deweloperska znana z takich inwestycji, jak Transatlantyk, czy Art Deco. 

– Naszym zamysłem jest uświadomienie społeczeństwu i samym przedsiębiorcom roli, jaką spełniają i jaką powinni spełniać w zmieniającym się świecie – podkreśla Andrzej Boczek, prezes firmy AB Inwestor. – Stąd właśnie narodził się mój pomysł "Przedsiębiorcy Dobrej Woli", organizacji może nawet w przyszłości fundacji, która będzie miała na celu propagowanie dawania szczęścia innym, uszczęśliwiając przy tym również samego siebie. Wokół jest wiele rzeczy do zrobienia, których realizacja może dawać prawdziwą satysfakcję i po prostu przyjemność – dodaje Andrzej Boczek.

Firma AB Inwestor wyłożyła około 1 mln. zł na budowę Skate Parku, sfinansowała budowę pomnika płk. Kuklińskiego, stale wspiera jeden z gdyńskich domów dziecka, poprzez MOPS pomaga najuboższym rodzinom.