Smart Metropolia

Ponad 80 polskich i zagranicznych specjalistów w 15 panelach tematycznych oraz dwóch sesjach plenarnych zaprezentowało się w czasie trzeciej edycji kongresu Smart Metropolia. Obradom w Amber Expo w Gdańsku przysłuchiwało się ponad 900 uczestników, a imprezy towarzyszące odwiedziło blisko 6000 gości.


Matylda Promień

Metropolia Solidarności – takie było hasło przewodnie kongresu, podczas którego specjaliści dyskutowali o jakości życia mieszkańców i rozwoju miejskich aglomeracji. Zastanawiano się nad problematyką budowania inteligentnej metropolii, zwracając uwagę przede wszystkim na aspekt społeczny. Prelegenci podkreślili wagę budowania wspólnotowości oraz silnych więzi lokalnych.

We wszystkich wykładach podkreślano, że to właśnie ludzie są największą siłą smart metropolii i w pierwszej kolejności należy zadbać o ich potrzeby.  Metropolię budują bowiem mieszkańcy, stąd pytanie na najbliższe lata brzmi – jak ich skutecznie przyciągnąć i zatrzymać? Odpowiedź jest prosta: stwarzając im warunki do rozwoju, komfortowego życia, dbając o ich rozwój, bezpieczeństwo i wsłuchując się w ich głos.

– Mamy świadomość, że rozwój regionu w znacznym stopniu uzależniony jest od rozwoju metropolii. By zwiększyć konkurencyjność regionu, potrzebna jest współpraca i solidarność – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tysiące gości odwiedziło także imprezy towarzyszące: Re:Miasto, czyli targi recyclingu i ekologii, których celem było zaprezentowanie najciekawszych smart rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz Technicon Innowacje, czyli Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji, w ramach którego zadebiutował Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, doskonale wpisujący się w tegoroczny temat przewodni Smart Metropolii.

W ramach Targów odbywało się również Forum Dialogu, którego tematem przewodnim była Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Smart Metropolii towarzyszyły także Pomorskie Dni Energii 2014, czyli największa impreza energetyczna w Polsce północnej.

50
11/2014

Niewielu jest ludzi, którzy z takim uporem i cierpliwością, a jednocześnie nie tracąc humoru spełniają swoje marzenia ku zaskoczeniu niedowiarków.