Zielona promocja

Ekologia to nie tylko dbanie o środowisko ze względu na ideę. Wiele firm wykorzystuje ją do tzw. zielonego marketingu. Bo być eko to być trendy.

ecykling to idealne rozwiązanie dla firm, które praktykują ekologiczne podejście do biznesu. A takich firm w Polsce jest coraz więcej. Jest on nie tylko coraz bardziej popularny, ale niemal staje się koniecznością, wynikającą z coraz bardziej restrykcyjnych obwarowań prawnych, ponieważ polityka ochrony środowiska jest jednym z najbardziej istotnych obszarów działania Unii Europejskiej.

W dzisiejszych czasach firmy oraz wszystkie inne organizacje zużywają tony materiałów biurowych i gadżetów reklamowych, co niewątpliwie nie jest bez znaczenia dla środowiska. Odpowiedzialne społecznie organizacje coraz częściej sięgają po ekologiczne materiały biurowe i gadżety reklamowe, podkreślając tym samym swoją dbałość o środowisko. Zastosowanie przez firmy ekologicznych materiałów reklamowych staje się nie tylko koniecznością, ale przy okazji nową modą. Z zielonego trendu zaczęły korzystać już większe firmy i koncerny, widząc w nim perspektywy w kreowaniu wizerunku własnej marki.

Tak jest też w przypadku jednej z największych spedycyjnych firm Trójmiejskich – Morskiej Agencji Gdynia. Firma ta jest zaangażowana w rozwój polskiej energetyki wiatrowej już od wielu lat. W organizacji tej powstała specjalna komórka dla kompleksowej obsługi farm wiatrowych. Zaangażowanie w dziedzinie odnawialnej energii sprawia, że firma inwestuje spore fundusze również w zielony marketing. Jej pracownicy przywiązują dużą wagę, aby stosowane przez nich materiały reklamowe, były przyjazne dla środowiska.

Kolejną trójmiejską firmą, której nie obojętne są sprawy ochrony środowiska jest Nautiqus działający w branży spedycyjnej. Swoim kluczowym klientom prezentuje eko upominki, aby zwrócić ich uwagę na sprawy ekologii. Również agencje reklamowe i PR-owe doskonale rozumieją potrzebę popularyzacji wśród swoich klientów idei zielonego marketingu. Tak jest w przypadku trójmiejskiej firmy Factory PR. Zielony marketing jest istotnym elementem formułowanych przez nich strategii CSR-owych (Corporate Social Responsibility). Eko upominki, oferowane ich klientom, spełniają rolę edukacyjną i niewątpliwie zwracają uwagę na problemy związane z ochroną środowiska.

Firmy posiadające rozbudowany marketing wiedzą, że świadomość ekologiczna konsumentów wzrasta, a działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska odbierane są pozytywnie. Mimo, iż zielony marketing jest stosunkowo młodym zjawiskiem w Polsce, widać błyskawiczny jego rozwój wśród firm innowacyjnych i szybko reagujących na zmiany. Taka zielona komunikacja, poza pozytywnym budowaniem wizerunku marki, kreuje również, zgodnie z zasadą sprzężenia zwrotnego, większą świadomość życia zgodnie z naturą wśród konsumentów.

46
07/2014

Piękne, zgrabne, wysportowane - kobiety sukcesu, zarówno w czasie trwania kariery sportowej, jak i po jej zakończeniu.