W trosce o białe zęby

Przebarwienia zębów to zmora wszystkich, którzy chcą zachować młody wygląd. Ba! Można śmiało powiedzieć, że postarzają bardziej niż zmarszczki. Jak sobie z tym radzić?


Matylda Promień

Paradoksalnie do powstawania przebarwień przyczynia się moda na zdrową, bogatą w warzywa i owoce dietę, a także picie świeżo wyciśniętych soków oraz wina. Kwasy zawarte w tych produktach osłabiają szkliwo. Staje się ono cieńsze i porowate, a to ułatwia przywieranie osadów do powierzchni zęba i jednocześnie utrudnia ich usunięcie.

Tendencja do chłonięcia barwników przez zęby zwiększa się wraz z wiekiem. Oczywiście przebarwione zęby mogą być np. skutkiem urazu lub zażywania preparatów żelaza, niemniej ogromny wpływ na ich kolor ma sposób pielęgnacji oraz dieta. Istnieją produkty zawierające pigmenty, które doskonale osadzają się na zębach. Należą do nich kawa, napoje gazowane, wino, jagody, herbata. Na nich jednak lista się nie kończy. Wrogiem białych zębów są także barwione słodycze, potrawy doprawione curry, czy buraki. 

Jeśli nie chcesz re­zy­gno­wać z ulu­bio­nych, choć prze­bar­wia­ją­cych zęby sma­ko­ły­ków, mo­żesz zmniej­szyć ry­zy­ko zmia­ny ko­lo­ru zębów, prze­strze­ga­jąc kilku pro­stych wska­zó­wek. Po każ­dym po­sił­ku myj zęby (po spo­ży­ciu kwa­śnych dań i na­po­jów, od­cze­kaj z my­ciem 15-30 min.). Do mycia zębów uży­waj szczo­tecz­ki ze spe­cjal­ny­mi gum­ka­mi – umoż­li­wia­ją one do­kład­ne usu­nię­cie osadu z po­wierzch­ni zębów i past wy­bie­la­ją­cych. Pa­mię­taj też o re­gu­lar­nym nit­ko­wa­niu zębów. 

Jeśli nie masz moż­li­wo­ści umy­cia zębów, prze­płucz usta woda mi­ne­ral­ną. Aby ogra­ni­czyć kon­takt bar­wią­cych sub­stan­cji z zę­ba­mi, pij na­po­je ga­zo­wa­ne, soki czy her­ba­tę przez słom­kę. Jedz pro­duk­ty, które wzma­ga­ją pro­duk­cję śliny. Może to być choć­by jabł­ko lub żucie gumy. Ślina pełni rolę "na­tu­ral­ne­go czy­ści­cie­la" jamy ust­nej, re­gu­lu­je rów­nież pH w ustach. I pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych u dentysty. Raz na pół roku warto wybrać się do stomatologa na profesjonalny zabieg usuwania kamienia i czyszczenia zębów.