Nowa jakość Phinance

Mnogość instytucji finansowych, ogrom produktów i ich skomplikowanie powodują, że przeciętny uczestnik rynku może czuć się zagubiony. Decyzje podejmuje często na bazie emocji, bez szczegółowej analizy swojej sytuacji finansowej, a przede wszystkim - bez analizy kupowanego produktu. W rzeczywistości jednak, oczekiwania Klientów od poszczególnych rozwiązań są bardzo proste.

Klient pragnący zakupić mieszkanie poszukuje kredytu, który jest dla niego najtańszy i proces jego wypłaty będzie sprawny. Osoba chcąca zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek utraty płynności finansowej w wyniku niekorzystnego zdarzenia szuka ubezpieczenia, które wypłaci odszkodowanie dokładnie w tych przypadkach, od których pragnie się Klient zabezpieczyć. W tym wypadku, nie zawsze ważna jest cena, gdyż o wiele bardziej istotny jest proces wypłaty odszkodowania, który musi być sprawny i odbywać się bez niepotrzebnego stresu dla Klienta. Z kolei osobie poszukującej skutecznego sposobu budowania kapitału na przyszłość, zależy na dostarczeniu pieniędzy po możliwie jak najmniejszym koszcie w instrument finansowy, który umożliwia satysfakcjonujący zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

PHINANCE FINANCIAL BALANCE

Dokładnie tak właśnie podchodzi do potrzeb Klienta firma Phinance. Obecnie, czołowa firma doradztwa finansowego w Polsce, powstała w 2002 roku w Poznaniu. Od tego czasu, doradcy współpracują już z ponad trzystoma tysiącami Klientów. Usługa tworzona przez Phinance oczywiście jest zorientowana wokół Klienta. Jej celem jest realizacja potrzeb Klienta i budowanie jego niezależności finansowej w oparciu o plan finansowy skonstruowany przez doradcę.  

Aby skutecznie planować finanse Klienta, niezbędne jest uzyskanie jak najbardziej precyzyjnej wiedzy o życiu finansowym gospodarstwa domowego. Dlatego zawsze, pierwszym krokiem do współpracy jest przeprowadzenie Osobistej Analizy Finansowej, skonstruowanej tak, aby skutecznie podsumować dotychczasowe dokonania Klienta. Dzięki zebraniu całej sytuacji finansowej w jednym miejscu jest możliwe przygotowanie konkretnego planu, składającego się z wielu rozwiązań finansowych, które muszą być ze sobą powiązane i uwzględniające fakt, że sytuacja Klienta zmienia się w czasie. Dlatego też, plan finansowy musi być na tyle elastyczny, żeby była możliwość wymiany jednego elementu, bez narażania Klienta na brak realizacji swoich celów finansowych. Jednak prawidłowe podejście nie jest możliwe bez produktów, które będą skonstruowane w taki sposób, aby realizować powyższe cele. 

BRAINPOWERED BY PHINANCE S.A.

Faktem jest, że są pewne produkty finansowe, z których prędzej czy później skorzystamy. Kredyt hipoteczny, ubezpieczenie na życie czy też inwestycja. Problemem, który należałoby rozwiązać jest stworzenie takich rozwiązań, które umożliwiają konsumentom realizację swoich celów, czyli zabezpieczenie finansowe najbliższych, odkładanie na przyszłość dzieci, czy też kupno nieruchomości za możliwie najniższą cenę. Wchodząc jednak głębiej w konstrukcję kosztów i architekturę produktów obecnych na rynku okazuje się, że znajduje się tam sporo niepotrzebnych kosztów, które ostatecznie poprawiają tylko wyniki finansowe banków, towarzystw ubezpieczeniowych, czy też towarzystw funduszy inwestycyjnych. Podejście Phinance jest inne. 

Brainpowered by Phinance S.A. jest to marka produktów finansowych skonstruowanych z instytucjami finansowymi, która realizuje cel dostarczenia taniego i skutecznego produktu finansowego dla Klienta. Uczciwie budując od początku produkt, można przecież zabezpieczyć cele obu stron. Dostarczyć Klientowi rozwiązanie za korzystną cenę i jednocześnie umożliwić instytucji finansowej zysk. Nie byłoby to jednak możliwe, bez jednego ważnego elementu – długofalowego podejścia do Klienta. 

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ

Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem z drugiej strony dostarczenie produktu bez odpowiedzi na pytania: Po co? Dlaczego? jest oferowaniem niepełnej usługi. Przykładowo – ubezpieczenie na życie. Dlaczego tyle wynosi suma ubezpieczenia? Takie pytanie należy postawić patrząc na obecnie posiadane przez Klienta polisy. Suma ubezpieczenia, powinna być na tle wystarczająca, aby pokryć lukę powstałą w kosztach gospodarstwa domowego po śmierci ubezpieczonego na przestrzeni określonego czasu. Dlatego, właśnie suma ubezpieczenia powinna maleć wraz z upływem czasu, ponieważ kwota, jaką potrzebowałaby rodzina na rok przed końcem okresu ochrony jest niższa, niż na dzień zawierania umowy, kiedy to suma ubezpieczenia musiałaby wystarczyć na kilkadziesiąt lat do przodu. 

Czemu takie rozwiązanie miałoby być tańsze? Ideą ubezpieczenia jest przejęcie ryzyka od Klienta przez podmiot, zajmujący się profesjonalnie udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń. Koszt takiego ryzyka jest reprezentowany przez wysokość składki, którą płaci Klient. Precyzyjna analiza i przede wszystkim ocena ryzyka, może spowodować zmniejszenie tego kosztu.

NARZĘDZIA

Ilość umów, którą posiada Klient w ramach planu finansowego może stwarzać trudności w ich zarządzaniu. Stąd też, Klientowi zakładany jest Extranet Phinance. To platforma umożliwiająca nie tylko zarządzanie swoimi finansami, ale także pogłębianie swojej wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo, Klient ma możliwość zawarcia przez Internet umowy ubezpieczenia swojego majątku oraz życia. W drugim przypadku jest to precedens na rynku finansowym. Obecnie nie ma drugiego takiego rozwiązania, które umożliwiałoby zawarcie ubezpieczenie na życie na kwoty często przekraczające nawet milion złotych, siadając przed komputerem we własnym domu. Takie rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla Klientów Phinance.

WSPÓŁPRACOWNIK

Oczywiście nie jest możliwe dostarczenie nawet najlepszej usługi bez pomocy doradców. Aby mieć pewność, że są to odpowiednio wyspecjalizowane osoby, Phinance na samym początku kładzie wielki nacisk na system szkoleń, umożliwiający zdobycie nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim licencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku finansowym. Stworzenie i dostarczenie niektórych narzędzi wymaga unikalnego podejścia. Oprócz ciągłego udoskonalania systemu współpracy z Klientem, Phinance stworzyło i jest większościowym właścicielem przedsiębiorstwa z branży IT OMEGA CODE S.A. oraz domu maklerskiego ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. 

OMEGA CODE S.A. daje możliwość rozwoju narzędzi, które ułatwiają zarządzanie pracą. CRM, Intranet dla doradców, platforma Extranet dla Klienta, PhiWniosek umożliwiający zawierane umów ubezpieczenia on-line – dzięki tym i wielu innym narzędziom, współpraca z Klientem jest o wiele łatwiejsza. 

Z kolei Dom Maklerski Alfa stworzył unikalną usługę zarządzania aktywami w ramach strategii sukcesywnego obniżania ryzyka w czasie. Dodatkowo Klienci posiadający zgromadzony kapitał, mogą skorzystać z oferty Asset Management. Rozwiązanie do tej pory dostępne na rynku dla wąskiego grona odbiorców, zostało tak przebudowane, aby mógł z niego skorzystać każdy. 

Rynek finansowy zmienia się dynamicznie. Phinance stara się jednak wyprzedzać pewne zdarzenia i tworzy nową jakość. Usługę, z której może korzystać każdy, kto współpracował, współpracuje lub zamierza współpracować z jakąkolwiek instytucją finansową. 

42
03/2014

Piękna kobieta, gwiazda kina, dama teatru,  jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Danuta Stenka to także kobieta która nie waha się mówić otwarcie  o ciemnych stronach swojego zawodu.