Ludzie fundamentem sukcesu

Czy marketing to wyrafinowana sprzedaż? Po co marketing, skoro jest sprzedaż? Czy HR jest tylko dostawcą zasobów? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnego HR Śniadania zorganizowanego w ramach konkursu HR Osobowość. Śniadanie odbyło się w gościnnych progach w Olivia Business Centre.


Max Radke

HR Śniadania, organizowane przez Monikę Reszko i Annę Ralcewicz, ekspertki ds. komunikacji i relacji wewnętrznych, to wymiana najlepszych praktyk, poszukiwanie i znajdowanie nowych rozwiązań, a wszystko we współpracy z wybitnymi ekspertami i praktykami.

Nie każdy dzisiaj jeszcze sobie zdaje sprawę, że ludzie to najwartościowszy zasób każdej firmy, a głównym zadaniem działu HR jest zatrudnienie i utrzymanie zmotywowanej kadry. Z jednej strony, w czasach kryzysu, czy spowolnienia gospodarczego HR to często pierwsza linia oszczędności w firmie. Z drugiej jednak strony, zauważyć można, że coraz więcej firm wdraża odpowiedzialną politykę personalną.

Zarządzający wiedzą już, że sukces zależy od właściwych regulacji wewnętrznych, spójnej komunikacji, zintegrowanych działań ukierunkowanych na budowanie zaangażowania i motywacji pracowników i mądrego HR-u. O tym właśnie mówili podczas śniadania wybitni eksperci: Andrzej Borczyk, dyrektor personalny Microsoft Polska, Szymon Motławski, ekspert ds. mediów w rekrutacji Agora SA oraz Tomasz Klekowski, dyrektor Intela w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Uczestnikami śniadań jest kadra zarządzająca różnych szczebli i obszarów. Wskazuje to na słuszność obserwacji i wniosków, że istnieje ogromna potrzeba i chęć dyskusji na temat narzędzi zwiększania efektywności w firmach.

- Myśląc o HR nasuwa mi się analogia do zespołu Formuły 1. Zawsze mówimy o kierowcy, wygrywa zawsze kierowca - mówi Andrzej Borczyk, dyr. personalny Microsoft Polska. - Zapominamy często o zespole, całym teamie, bez którego ten kierowca nie dojedzie do mety, a na pewno nie będzie pierwszy. Sztuką dobrej polityki HR jest ciągły dialog z tym kierowcą, zrozumienie celów i wspólne dążenie do ich realizacji. Trzeba się zastanowić jaka jest strategia organizacji i tak później dostosować strategię HR i marketingową, aby organizacja odniosła sukces, a ludzie chcieli w niej pracować i się rozwijać - przekonywał Andrzej Borczyk.

Na potrzebę głębokiego i otwartego dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą oraz na zrozumienie wzajemnych interesów przy klarownym wspólnym celu zwracała też uwagę Monika Reszko, organizatorka HR śniadań.

- By myśleć o sukcesie, konieczna jest współpraca podstawowych pionów, jak sprzedaż, bez której nie ma przychodu, marketing, którego rolą jest budowanie rozpoznawalności oraz HR zapewniający najlepsze zasoby. Otwartość w rozmowach na temat zarówno powodzeń jak i porażek buduje zaufanie i ograniczania ryzyka błędu w przyszłości. W naszych firmach często brak miejsca na celebrację sukcesu. Jasno określony cel, podział ról i odpowiedzialności, skrupulatne monitorowanie, miejsce na wnioski i wspólną radość jest najlepszym sposobem na zaangażowanie i wzmacnianie ducha zespołu - przekonuje Monika Reszko.

Okazuje się więc, że budowanie silnego i spójnego zespołu współpracujących ze sobą  i co najważniejsze, ufających sobie menedżerów uwalnia ich własny potencjał oraz ten drzemiący w pracownikach. Wniosek: rozmawiać, uczyć się i świętować. Czy łatwo natomiast o zaufanie i prawdziwych liderów? O tym będzie na kolejnych HR Śniadaniach. Szczegóły na stronie www.hrosobowosc.pl

41
02/2014

Mogłam zapytać o dzieląca ich różnicę wieku (bo to chyba najpopularniejszy temat wywiadów z tą niezwykłą parą) i tego konsekwencje.