Bądź świadomym graczem na rynku finansowym

Czy klient jest w stanie sam poruszać się po rynku finansowym? Czy jesteśmy w stanie na własną rękę wybrać optymalne rozwiązanie, a jeśli tak, to jakie? Czy da się oszczędzać w skuteczny sposób nie posiadając kapitału na start? To tylko część pytań, które pojawiają się w głowie wielu osób, które szukają rozwiązań finansowych. A jak wygląda rzeczywistość?

Samodzielne funkcjonowanie na rynku finansowym wymaga czasu, wiedzy i odpowiedniego doświadczenia. Tymczasem aż 63 % Polaków uważa, że posiada niskie kompetencje merytoryczne w tym temacie.

Kluczem jest samoświadomość

Państwo nie jest nam w stanie zabezpieczyć całości świadczenia emerytalnego, co powoduje, ze przez lata musimy oszczędzać sami. Korzystamy z kredytów hipotecznych, gotówkowych, kart kredytowych zamiast planować nasze wydatki z wyprzedzeniem. Jak zatem oszczędzać, aby zrealizować swoje cele finansowe? Kluczem jest przede wszystkim odpowiedni dobór produktu oraz odpowiedna konstrukcja czasowa dobrze dopasowana do terminu zapadalności.

Dobry produkt to taki, który daje nam możliwość osiągnięcia satysfakcjonującego potencjału zysku przy jak najniższych kosztach oraz wsparcie merytoryczne w postaci zarządzających. Jest jeszcze jeden problem. Nie zawsze posiadamy kapitał niezbędny do rozpoczęcia inwestycji. W tym punkcie powinniśmy pomyśleć o inwestycji systematycznej, czyli możliwości odkładania równych kwot z naszych wolnych środków. Dzięki temu powstaje tzw. efekt zysku od zysków, czyli każda zarobiona złotówka generuje kolejny zysk.

Jakie posiadamy możliwości inwestycyjne?

Możemy zainwestować w akcje. To rozwiązanie wymaga jednak od nas posiadania zasobu czasu niezbędnego do zarządzania naszą inwestycją oraz, przede wszystkim wiedzy, której jak już ustaliliśmy większość Polaków nie posiada. Inwestycja w akcje, aby była opłacalna generuje także potrzebę posiadania większej kwoty pieniędzy na start.

Inną popularną formę stanowią fundusze inwestycyjne. Te dają nam możliwość pośredniej inwestycji w większość instrumentów finansowych dostępnych na rynku pogrupowanych w klasy ryzyka. Zapewniają także zaplecze w postaci grupy zarządzających. Zarządzający funduszami pobierają jednak od klienta jedne z najwyższych opłat za zarządzanie na rynku. Dodatkowo każdy transfer naszych pieniędzy między funduszami różnych Towarzystw będzie obarczony dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi oraz podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19 % od zysku.

W jaki sposób, zatem uniknąć podatku?

Tu naprzeciw wychodzi nam konstrukcja prawna Ubezpieczeń na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). Towarzystwo Ubezpieczeń tworzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, do których klient wpłaca swoje środki finansowe. UFK inwestuje pieniądze w fundusze inwestycyjne. Dodatkowo konstrukcja ubezpieczenia zapewnia odroczenie podatku od zysków kapitałowych do czasu wypłaty kapitału z naszej inwestycji. Ubezpieczenia tego typu dają nam możliwość inwestycji systematycznej.

Prześledźmy jednak minusy. Produkt daje nam dostęp do z reguły sporej ilości UFK, co generuje potrzebę decyzji ze strony klienta, w który UFK w danym momencie wpłacić pieniądze. Kwestia druga to opłaty. Wiemy już, że fundusze inwestycyjne pobierają opłaty za zarządzanie. Te w przypadku naszego produktu również będą obowiązywać. Dodatkowo, Towarzystwo Ubezpieczeń tworzy i zarządza UFK, co powoduje, naliczenie przez nich również stosownej opłaty. Osiągamy, zatem korzyć podatkową, otrzymujemy możliwość systematycznego oszczędzania pieniędzy, ale niestety przy podwójnych opłatach za zarządzanie.

Poszukajmy rozwiązania dalej

Jest na rynku jeden produkt wyróżniający się od konkurencji. Firma Phinance wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Aegon dostrzegła wspomniane powyżej problemy i stworzyła rozwiązanie tańsze dla klienta. Trzon konstrukcji w produkcie pozostaje niezmienny. Towarzystwo tworzy UFK i zarządza nimi. Fundusze inwestycyjne zostały jednak zamienione na tańsze i skuteczniejsze fundusze exchange traded fund. Te dzięki sposobowi zarządzania kapitałem pobierają opłatę za zarządzanie o nawet 80 % niższą niż klasyczny fundusz inwestycyjny.

Ciekawie został także rozwiązany sposób doboru odpowiedniego funduszu przez klienta. Klient deklaruje tylko okres, w którym pragnie inwestować pieniądze, a całość decyzji dotyczącej sposobu zarządzania spoczywa w rękach Domu Maklerskiego Alfa. Dzięki systematycznym wpłatom i efektowi zysku od zysków klient może swobodnie zarządzać swoim budżetem uzyskując pewność, że każda wpłacona złotówka generuje kapitał na realizację jego celów finansowych.