Pomorze przed szansą

Źródło rozwoju Trójmiasta tkwi w sektorze transportowym i innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak BPO i ICT. Te dziedziny, aby móc się rozwijać, potrzebują ożywionego rynku nieruchomości biurowych, a także powierzchni magazynowych i parków logistycznych. O tym mówili ludzie biznesu, którzy spotkali się w eleganckich wnętrzach hotelu Sofitel Grand w Sopocie, podczas konferencji z cyklu „Prospects in Poland”. 

Przewodnim tematem konferencji, zatytułowanej „Perły Bałtyku – Perły Biznesu. Trójmiasto dla przedsiębiorczych”, były kwestie związane z rozwojem Pomorza oraz idea Airport City, czyli połączenia gdańskiego portu lotniczego z parkiem biurowym, powierzchniami magazynowymi i handlowymi. Rozbudowa Airport City powiększy potencjał Trójmiasta pod względem dostępnej powierzchni biurowej, niezbędnej do przyciągnięcia międzynarodowych inwestorów i rozwoju rodzimych inicjatyw. Obecnie Trójmiasto zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby nieruchomości komercyjnych i może tę pozycję poprawić.

– Kiedyś Pomorze było utożsamiane z przemysłem stoczniowym, a dzisiaj mówi się, że za sprawą gazu łupkowego może się stać zagłębiem energetycznym. Za sprawą połączenia świata biznesu i nauki, staje się kreatorem innowacyjności, a perspektywy dla regionu i inwestującego tu kapitału są jak najlepsze – powiedział Ryszard Świlski, członek zarządu woj. pomorskiego.
Największe zainteresowanie inwestycjami na Pomorzu nadchodzi z sektorów: BPO/SSC (outsourcingu usług biznesowych i centra usług wspólnych), energetycznego oraz ICT (technologie informatyczne i telekomunikacyjne). To najbardziej obiecujące kierunki rozwoju Trójmiasta na najbliższe pięć lat. Mówił o tym Marcin Piątkowski, dyrektor Invest In Pomerania. Celem Invest In Pomerania jest ściągnięcie do województwa pomorskiego do 2015 r. 30 inwestycji zagranicznych, które mają dać 5 tys. miejsc pracy. Duża część tych założeń jest już zrealizowana. 22 projekty prowadzone przez Invest In Pomerania zakończyły się sukcesem dając 2600 miejsc pracy.