Świadome finanse z FinPack Jeremie dla MMSP

Finansowanie raczkującego biznesu to problem, który spędza sen z powiek wielu początkującym przedsiębiorcom. Banki niechętnie udzielają takim firmom kredytów, a i przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy często miewają obawy przed zaciąganiem zobowiązań. Naprzeciw tym obawom wychodzi unijna Inicjatywa JEREMIE. 


Max Radke

JEREMIE to inicjatywa stworzona przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym zmierzająca do zmniejszenia luki kapitałowej i poprawy dostępu sektora MSP do kapitału zewnętrznego. Głównym celem JEREMIE jest wsparcie finansowe rozwoju firm z sektora MMSP znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności. Dzięki temu firmy mogą uzyskać dostęp do kapitału inwestycyjnego nawet jeśli nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń do otrzymania typowego kredytu w  banku.

– Kredyty poręczone inicjatywą JEREMIE udzielane są na bardzo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie wynosi tylko 3,90%. Bank nie pobiera przy tym żadnych dodatkowych opłat za udzielenie poręczenia. Dostępność finansowania, wysokie kwoty kredytu, a przede wszystkim to, że przedsiębiorca nie musi troszczyć się o dodatkowe zabezpieczenia czy poręczycieli, stanowią o unikalności tej oferty, gdyż drobni przedsiębiorcy uzyskali niepowtarzalną możliwość finansowania swojego biznesu – mówi Mariusz Ratkowski, manager oddziału firmy FinPack w Gdańsku, która wdraża ten projekt w województwie pomorskim.

W naszym regionie za dystrybucję środków finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE odpowiedzialny jest Pomorski Regionalny Fundusz Powierniczy, którego budżet wynosi 287 mln zł. Firmy z sektora MMSP, zainteresowane skorzystaniem z tych środków, nie zgłaszają się jednak bezpośrednio do funduszu, lecz korzystają z usług pośredników finansowych. Jednym z takich pośredników jest właśnie FinPack.

– Program poręczeń portfelowych Jeremie, jest niezwykle prosty i przyjazny dla przedsiębiorcy. Wymogi formalne, które kredytobiorca musi wypełnić są niewielkie, dlatego jest produktem doskonale wpisującym się w potrzeby mikrofirm – dodaje Mariusz Ratkowski z firmy FinPack.

Typowym przykładem jest sytuacja, gdy bank oczekuje przedstawienia przez kredytobiorcę zabezpieczenia. Mikrofirmy często nie posiadają majątku spełniającego wymagania banku – takim zabezpieczeniem jest wtedy poręczenie JEREMIE. Umożliwia ono podejmowanie przez bank ryzyka, którego bez takiego poręczenia by nie podjął (dotyczy to szczególnie firm rozpoczynających działalność gospodarczą) a jednocześnie pozwala na kontynuowanie finansowania w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Nie obciąża również finansowo kredytobiorcy, ponieważ bank nie pobiera z tytułu przyznania poręczenia nawet złotówki.

Wsparcie ze środków JEREMIE dostępne jest dla przedsiębiorców, którzy należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. O wsparcie może wnioskować osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Przedsiębiorstwo nie może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej ani być zobowiązane do zwrotu pomocy decyzją KE. Wsparcie z inicjatywy JEREMIE nie jest dostępne dla przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Jeśli firma spełnia wspomniane powyżej kryteria, może ubiegać się o wsparcie.

Uzyskane środki można przeznaczyć na: sfinansowanie inwestycji takiej, jak na przykład budowa, modernizacja, nabycie obiektów służących do celów produkcyjnych czy handlowych, modernizacja parku maszynowego, zakup maszyn i urządzeń, w tym także środków transportu, wdrożenie nowych technologii (w tym – innowacyjnych), zakup towarów.

– Kwota kredytu może wahać się od 5 tys. zł do nawet 500 tys. zł, przy czym liczenie zdolności kredytowej opiera się głównie na prognozie lub przychodzie firmy – mówi Mariusz Ratkowski z firmy FinPack.

Jedną z największych zalet inicjatywy JEREMIE jest jej elastyczność – na uzyskanie wsparcia finansowego mogą liczyć firmy początkujące, rozpoczynające działalność, nie posiadające znacznego majątku, a więc wszystkie te, które dotychczas były niechętnie widzianymi klientami banków, a także firmy już istniejące i dobrze prosperujące – poszukujące atrakcyjnej formy finansowania. Ważną zaletą wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE jest też  wydłużony okres spłaty.