Zarządzaj energią

Skuteczne zarządzanie energią to mniejsze koszty użytkowania obiektów, stabilność zasilania obiektów w energię a także redukcja CO2 i wizerunek firmy proekologicznej - o tym właśnie przekonywali przedstawiciele spółki Enspirion podczas śniadania biznesowego Pomorskiego Klubu Biznesu w hotelu Rezydent.

Efektywność energetyczna to system rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej bez obniżenia komfortu użytkowników. Oferowany system umożliwia aktywne zarządzanie energią elektryczną i cieplną w budynku, realizując dwie podstawowe funkcje: zapobiega nieuzasadnionemu użyciu energii i umożliwia sprawne zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej, tak aby utrzymać zużycie energii w limicie mocy zamówionej.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, opracowaliśmy system Energy Supervisor dla budynków biurowych. Zastosowany obok powszechnie już znanych sposobów obniżenia energochłonności obiektu, pozwala on zminimalizować koszty energii i zwiększyć korzyści z wytwarzania energii w zainstalowanych w budynku źródłach energii. System umożliwia aktywne zarządzanie energią elektryczną oraz energią cieplną w budynku oraz steruje zainstalowanymi odbiornikami i źródłami – mówi Damian Gadzialski, dyrektor pionu handlu i finansów.

Polska stoi w przededniu istotnych niedoborów mocy ze względu na przestarzałą infrastrukturę i rosnące zapotrzebowanie na energię. Jednocześnie drożeją surowce potrzebne do jej wytwarzania. Nic zatem dziwnego, że trzeba przewidywać skutki nadchodzących zmian i odpowiednio się do nich przygotować. Zastosowanie programu zarządzania energią z pewnością pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek. Enspirion umożliwia finansowanie takiej inwestycji na wiele sposobów, takich jak: środki własne inwestora, dotacje, kredyty preferencyjne, komercyjne i leasing.