Inwestuj w zieloną energię


Max Radke

Spotkania są inicjatywą Pomorskiego Klubu Biznesu, Kancelarii Finansowej Tritum Group oraz spółki IDEA TFI, która do swojej oferty wprowadziła właśnie Fundusz greenENERGY inwestujący w odnawialne źródła energii. Obszar potencjalnych inwestycji mogą stanowić: elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, biogazowe, elektrownie na biomasę, elektrownie słoneczne, instalacje geotermalne.

- Rosnące ceny energii elektrycznej, czy ustawy obligujące do zakupu prądu wyprodukowanego w OZE, powodują wzrost zainteresowania zieloną energią. Z kolei krótki cykl inwestycyjny, a przy tym szansa na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu sprawiają, że fundusz greenENERGY jest konkurencyjny na tle innych inwestycji. Inwestycje w odnawialne źródła energii są alternatywą dla lokat, gdyż przy niskim ryzyku możemy osiągnąć wysokie stopy zwrotu - przekonuje Marcin Suchocki z kancelarii Tritum Group.

25
08/2012

Rzadko udziela wywiadów, showbiznes ma w głębokim poważaniu, nigdy nie robi nic na pokaz. Jest tajemniczy, niezwykle wrażliwy, a w jego duszy mieszkają demony. Mimo, że ma oparcie w kochającej rodzinie i robi to, co kocha, wciąż szuka swojego miejsca w świecie.