Branża finansowa stawia na niezależność

Wsparcie, integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców branży finansowej - takie są główne zadania Klastra Finansowego, instytucji obejmującej swoim zasięgiem nie tylko region pomorski, ale całą Polskę. Założycielami Klastra Finansowego są nie tylko przedsiębiorcy z branży finansowej, ale także uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu.


Max Radke

Obszar działalności Klastra Finansowego jest bardzo szeroki. To między innymi umożliwienie podmiotom z branży finansowej nawiązania wzajemnej współpracy, tworzenie przyjaznego środowiska do dalszego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i kwalifikacji w branży finansów. Zadaniem Klastra jest także wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw finansowych w uwzględnianiu ich ‘głosu’ oraz w wyrażaniu swojego stanowiska i kierowania postulatów na forum publicznym przy ważnych decyzjach procedowanych przez KNF czy Ministerstwo Finansów. Ważne jest także promowanie rozwoju edukacji i nauki z dziedziny finansów i bankowości, co przełoży się w praktyce na wprowadzenie certyfikacji niezależnych doradców finansowych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wiedzy oraz etyki pracy doradcy. Wszystko po to, aby wyselekcjonować prawdziwych profesjonalistów.

Klaster Finansowy, realizując swoje cele, propaguje inwestycje w badania i rozwój, przyczyniające się do rozwoju rynku finansowego, a także wspiera promocję i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez działalność wydawniczą i prasową, organizację szkoleń, konkursów i konferencji, współpracę z organami administracji publicznej, prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej, prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej. Współpraca z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych pozwoli na prowadzenie wspólnych działań i ustanawianie dalszych regulacji na rynku finansowym.

Uczestnicy tej inicjatywy będą mieli realne korzyści poprzez wpływ na kierunek działań klastra, ich reprezentację w szeroko pojętym rynku finansowym, przyznawalność certyfikatów czy czerpanie korzyści wynikających z nawiązania wzajemnej współpracy, co znacznie może się przyczynić do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej wobec pośrednictw powiązanych kapitałowo z ważnymi instytucjami finansowymi.

– Bardzo się cieszę z powstania Klastra Finansowego, gdyż dzięki temu jest ogromna szansa, że na rynku finansowym zostaną najlepsi pośrednicy działający w branży finansowej, prawdziwi profesjonaliści wyłonieni z całej Polski jako najlepsza czołówka doradców niezależnych od instytucji finansowych – mówi Marcin Suchocki, jeden z założycieli Klastra i prezes zarządu kancelarii finansowej Tritum Group siedzibą w Gdyni.

Korzyści odniosą także konsumenci, nawiązujący współpracę z doradcą, dbającym o ochronę ich praw i interesów poprzez zwiększenie ich świadomości w zakresie przysługujących im praw.

– Klaster Finansowy ma w sposób uporządkowany i kompetentny wyselekcjonować i promować profesjonalistów w obszarze pośrednictwa finansowego. Dziś rola profesjonalnego pośrednika, jest deprecjonowana, pomimo, że obejmuje bardzo szeroki zakres doradzania klientowi w całym procesie inwestycyjnym, a nie tylko sprzedaży produktu – mówi Jolanta Rycerz, prezes zarządu World Finance z siedzibą w Warszawie.

– Klienci często traktują pośrednika jak ‘zło koniecznie’ nie zdając sobie sprawy, że korzystając z usług profesjonalnego doradcy, nie ponoszą opłat za pośrednictwo. Konsumenci bardzo często nie są świadomi, że oferta banku u niezależnego pośrednika jest taka sama jak w placówce banku, a dobry pośrednik ma często korzystniejsze oferty specjalne dla klienta, niedostępne bezpośrednio w banku – dodaje Marcin Suchocki.

Klaster Finansowy został założony dla przedsiębiorców i ich klientów, jest to instytucja otwarta będąca swego rodzaju pomostem między światem nauki a światem biznesu, do której mogą zostać przyjęci kolejni członkowie. Informacje na temat szczegółów przyjęcia znajdują się na stronie www podanej poniżej. W ostatnim czasie Klaster Finansowy został przyjęty do Grupy Kompetencji Klastrowych. Wszystkich zainteresowanych działalnością Klastra Finansowego zapraszamy do odwiedzin strony www.klasterfinansowy.pl.