prestiz

Fotomorgana, to tytuł wydarzenia, a zarazem pojęcie dedykowane dla pewnego zbioru obiektów sztuki, które w pierwszym momencie wydają się klasyczną fotografią, a tak naprawdę są tylko skomplikowanym zabiegiem artystycznym, doprowadzającym do takiego wrażenia. To zjawisko pozornego powstania obrazu. Obiektów tych nie można w pierwszym momencie sklasyfikować i przypisać im jakiejś jednoznacznej formy. Są wypadkową szeroko pojętej nauki, nowoczesnych technik i nowo powstałych metod ekspozycyjnych, dzięki którym procesy wzrokowe będą redefiniowane niemal przy każdej pracy. Głównym założeniem pokazu jest specjalny dobór prac i ich efektywne zestawienie, w taki sposób, by w prosty sposób pokazać omylność naszego narządu wzroku. Ta wystawa dobitnie pokazuje jak zrozumieć zjawisko powstawania pozornego obrazu za pomocą wymuszonego nastawienia odbiorcy.

Podstawą wystawy są prace wyeksponowane w niecodzienny sposób. Są to złożone realizacje artystyczne, budowane na miejscu w formie scenografii, wykonane przez artystów oraz osoby specjalnie wybrane podczas castingu. To zupełnie nowa dedykowana architektura ekspozycyjna, gdzie centralną część stanowi specjalnie „wybudowana” kamienica z wyraźnymi śladami zniszczeń wojennych. Budowla po przejściach stanowi tło do ustanowienia mentalnych fotografii, wymyślanych przez widza i przypisanych do zaaranżowanej sytuacji. Ponadto na wystawie znajduje się zestaw dioram, w które „wbudowane” są rozlegle panoramy i sceny rodzinne, a w poszczególnych częściach sali wydzielono pomieszczenia, które mają w pełni ukazać urok starej fotografii poklatkowej. Z kolei krótkie zapętlone sekwencje filmowe sprawiają wrażenie ciągłego ruchu. Dla uzupełnienia idei i pełnego przedstawienia problematyki wystawy, na ekspozycji znajdują się dzieła zaproszonych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy dopełniają pokaz  pracami z zakresu malarstwa fotorealistycznego, iluzorycznego, rysunkami, pracami hiperrealistycznymi oraz fotografiami, które do złudzenia imitują wspomniane wyżej techniki. To wystawa pełna kontrastów i zaskoczeń.Kuratorem wystawy jest Robert Kuśmirowski. 

Data: 28.05 -15.08
Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki