OLGA KISSELEVA

DRZEWA PAMIĘCI x KORZENIE I ROZŁOGI

 


prestiz

Olga Kisseleva jest jedną z kluczowych postaci międzynarodowego nurtu art & science oraz profesorką na Sorbonie. Tym razem w CSW Łaźnia zaprezentuje wystawę pt. „Drzewa Pamięci” na pograniczu sztuki i nauki upamiętniającą tragedię w Babim Jarze. Jest to próba wypracowania współczesnych narzędzi upamiętniania oraz współczesna praktyka przepracowywania traum przeszłości za pomocą sztuki.

Co zadziało się pod koniec września 1941 roku w Babim Jarze? Wówczas ponad 33 tysiące kijowskich Żydów zostało rozstrzelanych w pozbawionym zieleni wąwozie. Babi Jar jest miejscem wielowymiarowej tragedii, która pozbawiła życia Żydów, Romów, jeńców wojennych, pacjentów psychiatrycznych i wrogów nazistowskiego reżimu. Po zakończeniu II wojny światowej sowiecki reżim stłumił próby upamiętnienia tragedii oraz zachowania pamięci o ofiarach, rozpoczynające proces zorganizowanego zapominania. Po upadku Związku Radzieckiego w Babim Jarze wzniesiono liczne pomniki upamiętniające różne grupy ofiar. Przez dziesięciolecia od zakończenia II wojny światowej, drzewa po ciuchu zarastały wąwóz. Miejsce tragedii pokryły swoimi liśćmi. Właśnie te drzewa pojawiają się jako metaforyczne zbiorniki pamięci, dotykające przeszłości swoimi korzeniami, a przyszłości swoimi gałęziami. Od korzeni do rozłogów, przesłanie z przeszłości zmierza w kierunku teraźniejszości. I mimo, że człowiek nie jest w stanie usłyszeć „głosu drzewa”, współczesna technologia jednak na to pozwala. Instalacja prezentuje wizualizację „głosu” drzewa: impulsy elektromagnetyczne z drzew Babiego Jaru zostały zeskanowane przez zespół Olgi Kisselevej, a następnie przekształcone w ich wizualną reprezentację.

Wystawa kuratorowana jest przez zespół, w którego skład wchodzą Oksana Dovgopolova i Kateryna Semenyuk, zorganizowana przez projekt "Past / Future / Art" i realizowana przez program Visualise Instytutu Ukraińskiego we współpracy z Uniwersytetem Sorbony oraz francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS).

 

Data: 13.08 - 03.10 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia