Od Black Mountain College do Pop Artu

Poznajcie najnowszą wystawę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ekspozycja jest wyjątkową formą twórczości autotelicznej wzbogaconej komponentem poznawczym. To sztuka, która opowiada o sztuce i która odkrywa przed widzem dzieje transformacji powojennej awangardy w USA.

Jest rok 1933. W niewielkim, liczącym niecały tysiąc mieszkańców miasteczku w Karolinie Północnej, powstaje szkoła zupełnie nowego typu. Collage eksperymentalny, w którym największy nacisk kładzie się na holistyczne wykładanie, progresywną edukację i szkolenie ze sztuki. A dokładniej ze sztuk wyzwolonych. 

Black Mountain College był ważną szkołą XX-wiecznej sztuki amerykańskiej – zwłaszcza tej kontynuującej dziedzictwo klasycznej awangardy. Nie był jednak jedyną, która zapisała się na kartach historii. Niedługo po założeniu collage’u w Black Mountain coraz prężniej zaczęła się rozwijać sztuka abstrakcyjna. Do palety artystycznych nowości dołączył także happening, działalność społeczności Fluxus, rozkwit land artu i minimal artu, później postminimalizmu, sztuki konceptualnej i w końcu pop-artu. 

Śladami przemian 

Powojenne przeobrażenia artystyczne w Stanach Zjednoczonych to temat przewodni wystawy pt. „Od Black Mountain College do Pop Artu”, którą do października zobaczyć można w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 

Ekspozycja powstała na podstawie części zbiorów z Archiv der Avantgarden w Dreźnie. Z archiwum wybrano dzieła różnych dyscyplin: obrazy, rzeźby, instalacje, szkice architektoniczne, zdjęcia, projekty filmowe, parateatralne i muzyczne, czasopisma, książki, efemera, a nawet dokumenty i druki. Wszystkie one stanowią ważne świadectwa nowatorskich praktyk artystycznych inicjowanych w XX wieku po drugiej stronie Atlantyku. 

Narracja ukazana w wystawie, której kuratorem jest Przemysław Strożek, ujawnia, że idee awangardy były w Stanach Zjednoczonych nieustannie ożywiane w obszarze kontaktów, spotkań, miejsc, podróży, wymiany wiedzy, indywidualnych eksperymentów i kolektywnych działań. Sztuka powojenna była ciałem żywym, stale przeobrażającym się i przybierającym wcześniej nieznane stadia. Zestawienie tak różnych prac ze sobą pozwala dostrzec mobilność idei oraz realizowanych praktyk artystycznych. Stanowi więc materiał o wysokich wartościach poznawczych. 

Twarze powojennych idei 

Wystawę uznać można za wizualny esej opowiadający o powiązaniach między poszczególnymi obiektami, obrazami i słowami, a przede wszystkim między stojącymi za tymi dziełami środowiskami artystów, konkretnymi szkołami i galeriami. 

Ekspozycja zawiera prace plejady artystów; wśród nich znaleźli się m.in.: Andy Warhol, Josef Albers, Carl Andre, Lawrence Weiner, Cy Twombly, Dick Higgins, Allan Kaprow, Dan Flavin, Bill Bollinger, Dorothea Rockburne, Carolee Schneemann czy Robert Indiana. 

Prestiż Magazyn Trójmiejski jako patron medialny serdecznie zaprasza do odwiedzenia wystawy.

 

Od Black Mountain College do Pop Artu. 

Powojenna sztuka amerykańska i dokumenty z Archiv der Avantgarden

miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

termin: 14 maja - 3 października 2021 

kurator: Przemysław Strożek 

koordynacja: Przemysław Chodań

 

 

125
05/2021

Niektórzy porównują go do amerykańskiego Bon Ivera. Jego muzyka to proste i delikatne brzmienia podszyte elektroniką z leniwie płynącą melodią.