Osiedle, 

biurowiec, 

basen 

i ekspresówka

Aż 9 pomorskich inwestycji znalazło się wśród laureatów „Budowy roku 2019”. To m.in. osiedle Vastint Poland nad Motławą, droga S7 Gdańsk – Elbląg wybudowana przez Metrostav A.S., biurowiec Gdańskich Wód Sp. z o.o. oraz kryty basen Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Tegoroczna edycja konkursu „Budowy Roku”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Ministerstwem Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, odbyła się już po raz trzydziesty.

- W XXX edycji konkursu PZITB „Budowa Roku 2019”, pomimo panującej pandemii, nie wprowadzono dodatkowych lub innych zasad prowadzenia konkursu, jedynie termin gali finałowej z maja 2020 roku został przesunięty na 3 września br. Podczas gali były przestrzegane obostrzenia wówczas obowiązujące – wyjaśnia Katarzyna Zysk, sekretarz konkursu.

Dla kogo i za co?

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie inwestycji, które odznaczają się innowacyjnością i spełniają określone kryteria, oceniane następnie przez jury. Należą do nich m.in. jakość realizacji, czas i organizacja budowy, rodzaj rozwiązań techniczno-technologicznych użytych podczas procesu, koszt realizacji czy wpływ inwestycji na środowisko oraz gospodarkę regionu. Wyróżnienia wręczano w kategoriach: obiekty biurowe, obiekty kultury, nauki i oświaty, obiekty przemysłowe, obiekty drogowe, obiekty przebudowane i rewitalizowane, obiekty oceniane indywidualne. Trzy ostatnie kategorie dotyczyły osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych podzielonych wg ich wartości.

Za kryty basen i drogę do Elbląga

Nagrodę I stopnia zdobyły aż 4 pomorskie inwestycje. To osiedle Vastint Poland nad Motławą, budowa drogi S7 Gdańsk – Elbląg na odcinku Koszwały – Elbląg, adaptacja zabytkowych budynków przy ul. Lastadia w Gdańsku na cele biurowe oraz budowa krytego basenu z zapleczem w Gdyni. 

Nagrodą II stopnia doceniono z kolei przeprowadzone w Gdańsku prace inwestycyjne dwóch budynków na osiedlu „Idea”, budynków mieszkalnych „Nadmorski Park” i „Botanica Jelitkowo”, a także budynku noclegowego dla turystów „Wypoczynkowa”. Natomiast w przypadku nagrody III stopnia wyróżniono jedynie prace wykonane przy budowie pracowni kształcenia zawodowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

 

 

NAGRODA I STOPNIA

Kategoria: Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł

Zespół budynków mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ulicach Na Stępce, Angielska Grobla, Dziewanowskiego

Powierzchnia zabudowy: 11 894,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 37 939,00 m2

Inwestor, deweloper: Vastint Poland sp. z o.o., Warszawa

Generalny wykonawca: CFE Polska sp. z o.o., Warszawa

 

Pracownia projektowa:

APA Wojciechowski sp. z o.o., Warszawa, 

Arcade Polska sp. z o.o., Warszawa

 

Czas wykonania: 32 miesiące

 

 

NAGRODA I STOPNIA

Kategoria: Obiekty drogowe

Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały (DK nr 7 węzeł Koszwały) – Elbląg  (z węzłem Kazimierzowo) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Powierzchnia zabudowy: 630 ha

Inwestor, deweloper: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk

Generalny wykonawca: Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska

Pracownia projektowa: Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk

Czas wykonania: 43 miesiące

 

NAGRODA I STOPNIA

Kategoria: Obiekty przebudowane i rewitalizowane

Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja budynków zabytkowych na cele biurowe, zlokalizowanych przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41 w Gdańsku”

Powierzchnia zabudowy: 1756,18 m2

Powierzchnia użytkowa: 6230,88 m2

Inwestor: Gdańskie Wody Sp. z o.o., Gdańsk

Generalny wykonawca: Polaqua Sp. z o.o., Piaseczno, Wólka Kozodawska

Pracownia projektowa: Firma Architektoniczno-Budowlana Styl Sp. z o.o., Gdańsk

Czas wykonania: 28 miesięcy

 

 

NAGRODA I STOPNIA

Kategoria: Obiekty oceniane indywidualnie

Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

Powierzchnia zabudowy: 1843,40 m2

Powierzchnia użytkowa: 1398,00 m2

Inwestor: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia

Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  Alfa Przemysław Marszałkowski, Banino

Generalny wykonawca: NDI SA, Sopot, NDI sp. z o.o., Constructiones y Promociones Balzoa S.A., Balzola Polska Sp. z o.o. (partnerzy)

Pracownia projektowa: Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., Warszawa

Czas wykonania: 22 miesiące

 

120
12/2020

– Można nas dotknąć, dać całusa, przytulić, potrzymać za rękę, bo dzięki temu, po pierwsze, człowiek dłużej żyje, a po drugie, musicie wiedzieć, że my też jesteśmy zwykłymi ludźmi.