Na ratunek przedsiębiorcom 

 

Widmo rychłego wstrzymania subwencji rządowych i utrzymujący się wraz z pandemią kryzys ekonomiczny w przedsiębiorstwie nie musi skazywać firmy na najgorsze – na upadłość. Każdy przedsiębiorca może dokonać sądowej restrukturyzacji zadłużenia. Takie rozwiązanie gwarantuje wiele korzyści, między innymi pomoc antyegzekucyjną, zwolnienie konta czy zabezpieczenie majątku.


prestiz

O tym, jak trudne czasy czekają polską gospodarkę w najbliższych miesiącach, a może nawet latach, nie trzeba nikogo uświadamiać. Trwająca w najlepsze pandemia koronawirusa zbiera coraz poważniejsze żniwa, a firmy – de facto stanowiące o sile poszczególnych gospodarek – walczą o przetrwanie na rynku. Niestety, ma być tylko gorzej.

Dziś przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w formie dedykowanych pożyczek, subwencji czy kryzysowych ulg fiskalnych. Wszystkie te rozwiązania mają jednak charakter doraźny, co oznacza, że ich wypłata niedługo zostanie wstrzymana, a to, co uda się pozyskać firmom do tego czasu, w długoterminowej perspektywie nie przyniesie oczekiwanej poprawy gospodarczej w kraju.

– Rządowy program tarczy antykryzysowej traktować należy jako czasowe wsparcie w utrzymaniu minimalnych struktur operacyjnych, na bazie których będzie możliwy ponowny rozwój utraconego potencjału firmy – tłumaczy Rafał Machaliński, prezes zarządu i dyrektor departamentu prawnego kancelarii What Now. – Nie wszystkim podmiotom uda się jednak wyjść z kryzysu obronną ręką wyłącznie dzięki korzystaniu z doraźnych form wsparcia ze strony państwa. Jest wiele firm, których obciążenia finansowe powstałe w wyniku pandemii mogą doprowadzić do trwałej utraty płynności. 

Przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością mają szansę wyjść na prostą. Wystarczy, że skorzystają z rozwiązań przeciwupadłościowych przewidzianych w przepisach prawa restrukturyzacyjnego. 

Koło ratunkowe nie tylko dla dłużnika 

Sądowa restrukturyzacja zadłużenia ma jeden podstawowy cel: pozwala dłużnikowi rozwiązać kryzys finansowy bez ogłaszania upadłości, a więc gwarantując możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego restrukturyzacja jest prowadzona w interesie dłużnika, a pośrednio także w interesie jego wierzycieli, którym odratowana firma będzie mogła zwrócić umowne należności. 

– Dzięki restrukturyzacji podmiot zagrożony upadłością może otrzymać ochronę przeciwegzekucyjną – wyjaśnia Rafał Machaliński. – Do tego typu rozwiązań zalicza się między innymi zwolnienie kont bankowych, zabezpieczenie majątku niezbędnego do prowadzenia działalności, zawarcie układu z wierzycielami czy wyznaczenie nowego harmonogramu spłaty zobowiązań.

Oczywiście w biznesie nie ma nic za darmo. Przedsiębiorstwa mają możliwość restrukturyzacji zadłużenia, jednak po wdrożeniu sądowych postanowień powinny one dać rękojmie, czyli zobowiązać się do dalszego prawidłowego funkcjonowania na rynku. Tym samym skarb państwa – pierwotnie obciążony udzieloną pomocą publiczną – ma gwarancję dalszego czerpania korzyści z generowanego przez firmę przychodu. Restrukturyzacja i towarzysząca jej rękojmia to również swoiste zabezpieczenie interesów kontrahentów i wierzycieli odratowanego przedsiębiorstwa oraz środek chroniący przed powstawaniem złożonych zatorów płatniczych ja rynku.

– Gdyby nie prawo restrukturyzacyjne, każdy przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością byłby skazany na konieczność przeprowadzenia postępowania upadłościowego, co w dramatyczny sposób odbiłoby się na rozwoju naszego gospodarki i sytuacji wierzycieli. Ci ostatni, w sytuacji ubóstwa mas  upadłościowej dłużnika, nie mogliby odzyskać swoich należności – dodaje prezes zarządu kancelarii What Now.

Jeden lek na wiele finansowych problemów

Restrukturyzacja to forma pomocy publicznej, która może zostać przyznana nie tylko w okresie panującej pandemii, lecz także każdej innej sytuacji zagrożenia upadłością. Jedyny wymóg jest taki, by przedsiębiorstwo zainteresowane rozwiązaniem posiadało wszelkie możliwości operacyjne do prowadzenia działalności, a dług powstał nie z winy firmy. 

Warto dodać, że ustawodawca określił aż cztery tryby restrukturyzacyjne, gwarantując tym samym uniwersalność narzędzia, jego elastyczność i możliwość dostosowania rozwiązania do konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. 

Firmy zmagające się z długami mogą skorzystać z restrukturyzacji w wariancie postępowania o zatwierdzeniu układu bądź przyśpieszonego postępowania układowego. W tym wypadku do wszczęcia działań prawnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniego status wierzytelności. Dłużnicy, którzy nie spełniają tych warunków, mają możliwość złożenia wniosku o postępowanie układowe. Ostatni wariant restrukturyzacji zadłużenia to postępowanie sanacyjne – przez ekspertów uznawane za najbardziej restrykcyjne i najgłębiej ingerujące w strukturę organizacyjną zadłużonej firmy, jednak zapewniające wiele innych profitów.

– To, jaki tryb sądowej restrukturyzacji będzie najkorzystniejszy dla danego przedsiębiorstwa, w ogromnej mierze zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Decyzję w tym zakresie warto powierzyć ekspertom prawa restrukturyzacyjnego – tłumaczy Rafał Machaliński. – W kancelarii What Now zapewniamy kompleksową pomoc prawną, zawierającą profesjonalny audyt prawny, finansowy i organizacyjny firmy, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i pełną reprezentację na każdym z etapów postępowania sądowego – dodaje. 

 

 

what.now®  Kancelaria Prawna

Kancelaria prawna what.now® od ponad 15 lat pomaga gospodarstwom rolnym, przedsiębiorstwom niezależnie od skali prowadzonej działalności. 

Kancelaria od samego początku wyspecjalizowała się w postepowaniach upadłościowych w tym głównie postępowaniach układowych oraz od 2016 r z dniem wejścia ustawy restrukturyzacyjnej jako jedni z pierwszych w Polsce procesowaliśmy aplikacje restrukturyzacyjne naszych klientów na terenie całego kraju wiedząc, iż dana ustawa to przyszłość i bezpieczeństwo naszej gospodarki. 

Dlatego też kancelaria na dzień dzisiejszym jest jedną z nielicznych podmiotów w całym kraju która wyspecjalizowała się w tak wąskiej a zarazem rozległej dziedzinie prawa jakim są postepowania restrukturyzacyjne. 

 Aplikacja restrukturyzacyjna to jedna z najtrudniejszych i najbardziej sformalizowanych wniosków sądowych w naszym ustawodawstwie. Niezbędne do prawidłowego jej przygotowania jest pełna specjalizacja w danej dziedzinie prawa oraz zaplecze doświadczonych prawników, analityków finansowych, księgowych oraz olbrzymie doświadczenie biznesowe managerów.