TWÓRCZOŚĆ JANA BERDYSZAKA W PGS

"Puste = prawie wszystko" to tytuł wystawy Jana Berdyszaka w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ma ona na celu przypomnienie dorobku tego wybitnego artysty, ale podejmuje próbę uchwycenia różnych sposobów rozumienia przez artystę pustki jako kategorii filozoficznej. Wystawę można oglądać do 12 maja. 


Matylda Promień

Jan Berdyszak - rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji, scenograf, teoretyk sztuki, pedagog. Już od wczesnego okresu jego twórczość skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. W swoich pracach artysta wielokrotnie podejmował próby transponowania na język wizualny pojęć otwartości, nieskończoności, potencjalności, itp., zakorzenionych w myśli filozoficznej Wschodu. 

Dokonywał symbiozy malarstwa i rzeźby, eksperymentując z obiektami przestrzennymi. Tworzył serie graficzne, wykorzystując m. in. heliografię. Charakterystyczną cechą jego działań było tworzenie cykli składających się zarówno z obrazów, jak i rzeźb i instalacji. Skupiał się na zagadnieniu pustki w obszarze dzieła, poszukiwał nowych relacji między wnętrzem i zewnętrzem, prowadził głębokie rozważania filozoficzne nad formą i sensem w sztuce. 

Prezentowane na wystawie prace – przede wszystkim z cyklu Obszary koncentrujące, Anti nomos i Passe-par-tout podejmują zagadnienie pustki na różne sposoby. Fizyczny brak fragmentu dzieła, drążenie w jego wnętrzu, rozsadzanie wiążącej dzieło ramy, polaryzowanie poszczególnych jego elementów okazuje się zaproszeniem do refleksji nad wykluczającymi się nieraz, a fundamentalnymi dla zagadnień ontologicznych, myśli filozoficznej i przekonań religijnych problemami: czasowością i nieskończonością, byciem i przemijaniem, ładem i bezładem. 

102
03/2019

Niespełna pięć lat temu stał na życiowym rozdrożu i zastanawiał się, czy zawodowa droga, którą obrał jest właściwa.