Kronika - Lions Club pomaga

Lions Club pomaga

Ponad 500 gości wzięło udział w Charytatywnym Uroczystym Wieczorze Koncertowym zorganizowanym przez Lions Club Gdańsk Neptun w Filharmonii Bałtyckiej. Ze sceny rozbrzmiewała muzyka klasyczna i operowa, a po koncercie odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczony zostanie na organizację obozów „Cieciorka” dla dzieci niepełnosprawnych i pomoc gdańskim Sybirakom.

63
12/2015