Kronika - Private banking po godzinach

Private banking po godzinach

Aż 79% polskich przedsiębiorstw nie ma jeszcze planu dziedziczenia firmy i przekazania jej następcom. O tym jak ważny jest temat sukcesji w firmach rodzinnych mówiono podczas imprezy „Private Banking po godzinach” zorganizowanej przez Noble Bank w sopockiej Zatoce Sztuki.

62
11/2015