Kronika - Kosycarz Gdańszczaninem Roku

Kosycarz Gdańszczaninem Roku

III Zjazd Gdańszczan miał bardzo uroczysty charakter. Uroczyste otwarcie odbyło się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Przybyło wielu znamienitych gości. Podczas zjazdu przyznano też tytuł Gdańszczanin Roku. To zaszczytne wyróżnienie trafiło do gdańskiego fotoreportera, autora albumów o Gdańsku, Macieja Kosycarza. Maciej kontynuuje rodzinne tradycje. Jego tata, śp. Zbigniew Kosycarz był znanym i cenionym w całej Polsce fotoreporterem. jak

6
06/2010